De vanligaste orsakerna till en axelprotesoperation är reuma, förslitningar eller benbrott. Målsättningen med operationen är att minska smärtorna och upprätthålla eller öka rörligheten i leden.

Allmäntillstånd

Det är viktigt att eventuella grundsjukdomar (t.ex. diabetes, hjärt- och kärlsjukdom) är i god balans före operationen.

Infektioner

Eventuella infektioner t.ex. urinvägs-, tand-, andnings- eller hudinfektioner bör åtgärdas före en axelledsoperation eftersom de ökar risken för infektion i den konstgjorda leden. Du bör besöka tandläkare före operationen även om du har tandproteser. Tandläkarintyget är i kraft åtta månader.

Förbesök

Du får kallelse till sjukskötarens, fysioterapeutens och läkarens mottagning för intervju cirka 3-4 veckor före operationen. Vid besöket ges information om operationen.

Operationsdagen

På operationsdagens morgon kommer du till den preoperativa polikliniken Y2 den angivna tiden. Från Y2 förs du till operationsavdelningen. Du är sövd under operationen och den tar cirka två timmar.

Efter operationen är du på uppvakningsavdelningen för observation. Därifrån flyttas du till ortopediska avdelningen T2 och vårdtiden är 1-2 dagar efter operationen.

Eftervård

Med fysioterapeutens hjälp påbörjas försiktig rörelseträning första dagen efter operationen. Utåtrotation bör undvikas i cirka fyra veckors tid. Den läkare som opererat dig ger information om eventuella begränsningar.

Hemma efter operationen

Det är viktigt att följa de givna sårvårdsföreskrifterna hemma för att förhindra uppkomst av sårinfektion. Ta i första hand kontakt med hälsovårdscentralen om det uppstår tilltagande smärta, rodnad och svullnad i axelregionen eller om operationssåret börjar utsöndra vätska. Före en eventuell påbörjan av antibiotikabehandling bör alltid en bakterieodling tas från operationssåret först. Eventuella övriga infektioner bör också skötas omsorgsfullt eftersom sådana kan spridas till protesen.

Om det planeras tandåtgärder eller andra kirurgiska ingrepp bör du alltid berätta för läkaren att du har en ledprotes. Förebyggande antibiotika rekommenderas om dylika ingrepp görs under ett halvt år efter ledoperationen. Ibland kan antibiotikabehovet vara längre än detta.

Efterkontroll sker på kirurgiska polikliniken 4 veckor efter operationen. Läkaren informerar dig om eventuella fortsatta begränsningar, t.ex. hur mycket du har lov att lyfta och bära. Samtidigt träffar du en fysioterapeut som går igenom det fortsatta gymnastikprogrammet med dig. Det är viktigt att dagligen utföra gymnastikövningarna.

Metalldetektorerna på flygfälten kan reagera på ledproteser.

31.03.2020 T2