Diskbråck i ryggraden avlägsnas genom operation, eller vårdas konservativt m.h.a fysioterapi och värkmedicin. Ett diskbråck kan förorska att nerver kommer i kläm. Symtomen kan vara ryggsmärta, strålningssmärta i benen, känslolöshet samt urinerings- och avföringsproblem. Operationen har ingen försvagande eller förstärkande inverkan i ryggens stödkonstruktion.

Allmäntillstånd

Det är viktigt att eventuella grundsjukdomar (t.ex. diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar) är i god balans före operationen. God kondition och bra muskelkraft gör tillfrisknandet snabbare. Sträva efter daglig träning. Från din egen hälsovårdscentral får du råd angående muskelträning, eventuell viktminskning och rökavvänjning. Rökning försvårar sårläkningen.

Infektioner

Eventuella infektioner, t.ex. urinvägs-, tand-, hudinfektioner eller infektioner i andningsvägarna bör skötas före operationen eftersom de kan öka infektionsrisken i operationsområdet efter operationen.

Förbesök

Du får kallelse till förbesök före operationen. Då träffar du en sjukskötare som ger information om operationen.

Dagen före operation ringer en sjukskötare från preoperativa polikliniken Y2 och berättar vilken tid du ska komma dit på operationsdagens morgon. Du får också veta vilka mediciner du får ta hemma på operationsdagens morgon.

Operationsdagen

På operationsdagens morgon kommer du till preoperativa polikliniken Y2 den angivna tiden. Från Y2 förs du till operationsavdelningen. Du är sövd under operationen och den räcker 30 min.-2 timmar.

Efter operationen flyttas du till uppvakningsavdelningen för observation och smärtlindring påbörjas. Därifrån flyttas du för fortsatt vård till avdelning T2.

Rehabilitering

Du får stiga upp ur sängen första dagen efter operationen.

Det är viktigt att följa de givna sårvårdsföreskrifterna hemma för att förhindra uppkomst av sårinfektion. Ta i första hand kontakt med hälsovårdscentralen om det uppstår  tilltagande smärta, rodnad och svullnad i operationsområdet eller om operationssåret börjar utsöndra vätska. Före en eventuell påbörjan av antibiotikabehandling bör alltid en bakterieodling tas från operationssåret först. Eventuella övriga infektioner  bör också skötas omsorgsfullt eftersom sådana kan spridas till operationsområdet.

Sjukledigheten efter operationen är cirka 1-2 månader. Undvik att sitta länge, kraftiga böjningar framåt och bakåt, vridrörelser samt att lyfta och bära tunga föremål. I början kan det vara lättare att sitta på en förhöjd stol. Du bör komma ihåg att sitta med ryggen rak och fötterna i golvet som stöd.

Sexlivet kan påbörjas efter cirka två veckor. I början av tillfrisknandet bör du följa de rörelseföreskrifter som läkaren gett.

31.03.2020 T2