Operationen görs vid förträngning i ryggmärgskanalen. Förträngningen kan vara medfödd eller ha uppstått som en följd av förslitning i ländryggen. Symtomen kan vara ryggsmärta, strålningssmärta i benen, känslolöshet samt urinerings- och avföringsproblem. Operationens syfte är att frigöra nerver som är i kläm. Operationen har ingen försvagande eller förstärkande inverkan i ryggens stödkonstruktion.

Allmäntillstånd

Det är viktigt att eventuella grundsjukdomar (t.ex. diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar) är i god balans före operationen. God kondition och bra muskelkraft gör tillfrisknandet snabbare. Sträva efter daglig träning. Från din egen hälsovårdscentral får du råd angående muskelträning, eventuell viktminskning och rökavvänjning. Rökning försvårar sårläkningen.

Infektioner

Eventuella infektioner, t.ex. urinvägs-, tand-, hudinfektioner eller infektioner i andningsvägarna bör skötas före operationen eftersom de kan öka infektionsrisken i operationsområdet efter operationen.

Förbesök

Du får kallelse till förbesök före operationen. Då träffar du en sjukskötare som ger information om operationen.

Dagen före operation ringer en sjukskötare från preoperativa polikliniken Y2 och berättar vilken tid du ska komma dit på operationsdagens morgon. Du får också veta vilka mediciner du får ta hemma på operationsdagens morgon.

Operationsdagen

På operationsdagens morgon kommer du till preoperativa polikliniken Y2 den angivna tiden. Från Y2 förs du till operationsavdelningen. Du är sövd under operationen.

Efter operationen flyttas du till uppvakningsavdelningen för observation och smärtlindring påbörjas. Därifrån flyttas du för fortsatt vård till avdelning T2.

Rehabilitering

Under det första dygnet är du i sängläge. Ryggläge är att föredra, men du kan också ligga på sidan korta stunder. Du får hjälp att svänga enligt behov. Det är viktigt att du följer begränsningarna gällande ryggens och höfternas rörelser. Första dagen efter operationen får du med hjälp stiga upp och börja gå. I början efter operationen kommer du att behöva vissa hjälpmedel.

Det är viktigt att följa de givna sårvårdsföreskrifterna hemma för att förhindra uppkomst av sårinfektion. Ta i första hand kontakt med hälsovårdscentralen om det uppstår tilltagande smärta, rodnad och svullnad i operationsområdet eller om operationssåret börjar utsöndra vätska. Före en eventuell påbörjan av antibiotikabehandling bör alltid en bakterieodling tas från operationssåret först. Eventuella övriga infektioner bör också skötas omsorgsfullt eftersom sådana kan spridas till operationsområdet.

Sjukledigheten efter operationen är cirka 1-3 månader. Undvik att sitta länge, kraftiga böjningar framåt och bakåt, vridrörelser samt att lyfta och bära tunga föremål. I början kan det vara lättare att sitta på en förhöjd stol. Du bör komma ihåg att sitta med ryggen rak och fötterna i golvet som stöd.

Sexlivet kan påbörjas efter cirka två veckor. I början av tillfrisknandet bör du följa de rörelseföreskrifter som läkaren gett.

31.03.2020 T2