Symtomen vid förslitning i knäleden är en störande värk när du promenerar, försämrad rörlighet och svullnad. Knät kan också värka efter belastning eller nattetid. Operationens ändamål är att minska smärtorna och förbättra rörligheten. Den förslitna leden ersätts med en konstgjord led som utses individuellt.

Allmän kondition och förebyggande av infektioner

Det är viktigt att eventuella grundsjukdomar (t.ex. sockersjuka, hjärt- och kärlsjukdom) är i god balans före operationen. En mångsidig diet, motion och tillräckligt med sömn före operation underlättar rehabiliteringen efteråt. Före operationen är det viktigt med motion som förbättrar allmänkonditionen och muskelstyrkan. God lårmuskelkraft och så bra rörlighet i knäleden som möjligt (framförallt att knät sträcks helt) är viktigt med tanke på rehabiliteringen efter operationen.

Eventuella infektioner bör åtgärdas före en knäledsoperation, eftersom de ökar risken för infektion i den konstgjorda leden. Urinvägs-, tand-, andnings-, hudinfektioner eller nageltrång kan orsaka att operationen inhiberas.

Tandläkarbesök är obligatoriskt före operationen, också fastän patienten har tandproteser. Tandläkarintyget är i kraft åtta månader före operation och det måste föras/skickas till sjukhuset före operationen.

Operation

Du får kallelse till endoprotesskötarens mottagning ungefär tre-fyra veckor före operationen. Under besöket ifylls nödvändiga blanketter inför operation och information om operation ges. Du träffar också fysioterapeut och opererande läkare.

Du får äta normalt dagen före operation. Du får äta fast mat fram till sex timmar före operationen. Klara vätskor (vatten, utspädd saft, te, kaffe utan mjölk och grädde) får du dricka fram till två timmar före operationen, om ej annan information ges. Du får endast ta dom mediciner som anestesiläkaren skilt ordinerat. Duscha på kvällen och på operationsdagens morgon före du kommer till sjukhuset. På operationsdagens morgon skall du komma till preoperativa enheten Y2 på utsatt tid. Därifrån förs du sedan till operationsavdelningen.

Operationen görs i ryggmärgsbedövning samt lokalbedövning, och operationen tar cirka en-och-en-halv till två timmar. Efter operationen flyttas du till uppvakningsavdelningen. Därefter flyttas du till avdelning T2 för eftervård och du får åka hem tidigast två dagar efter operationen.

Rehabilitering efter operation

Genast när bedövningen släppt bör du regelbundet röra på tår och vrister för att undvika eventuell ventrombos (blodpropp). Du skall fortsätta med övningarna hemma cirka en månad efter operation.

Redan på operationsdagen hjälps du upp och stå med hjälp av gångställning eller kryckor. Rehabiliteringen kräver mycket egen aktivitet av patienten. Dagen efter operationen förevisar fysioterapeuten rörelse- och muskelträning för det opererade benet. Knäts aktiva träning utökas efter hur du mår. Målsättningen är att du lär dig gå säkert och självständigt med hjälp av kryckor på plant och i trappor. Den opererande läkaren ger anvisningar om hur mycket du får belasta det opererade benet. Hjälpmedelsbehovet kartläggs under sjukhusvistelsen. Hjälpmedel kan lånas från sjukhuset eller hemkommunens hälsovårdscentral.

Hemma efter operation

Det är viktigt att följa givna sårvårdsföreskrifter hemma. Ta kontakt till hälsovårdscentralen i första hand om det uppstår tecken på infektion, d.v.s. smärta, rodnad eller svullnad i knäregionen och om det börjar komma vätska från operationssåret. Eventuella övriga infektioner bör också skötas, eftersom infektionen kan spridas till den konstgjorda leden. Om tandåtgärder eller andra polikliniska åtgärder planeras bör du alltid berätta för vårdande läkare att du har en konstgjord knäled.

I början rekommenderas gång och gymnastik enligt givna föreskrifter. Efter att du varit på den efterkontrollen kan du gradvis öka motionen. Vattengymnastik, simning, skidning, cykling och stavgång är motionsformer som rekommenderas efter en knäledsoperation. Motionsformer där det förekommer mycket löpning och hopp bör man vara försiktig med. Fysioterapi rekommenderas först efter efterkontrollen. Efterkontroll sker två-tre månader efter operationen.

31.03.2020 T2