Målet med operationen är att underlätta de svåra smärtorna och få hjälp med övre extremiteternas funktioner. Operationen kan göras antingen från halssidan eller från nacksidan.

Risker med operationen är infektioner, blödningar, heshet, sväljningssvårigheter och förlamning i extremiteterna.

Förberedelser

Alla infektioner måste skötas före operationen. Huden måste vara i bra skick, man får inte ha sår, varande rispor eller skorv.

Om du tror att du har en infektion, ta kontakt till egen hälsovårdscentral.

Förbesök före operationen

Du kommer till preoperativa polikliniken 1-2 veckor före operationen. Eventuella blodprov tas på samma gång. På preoperativa polikliniken intervjuar sjukskötaren dig och diskuterar saker som gäller operationen. Hon berättar vilka mediciner som eventuellt måste sättas på paus.

Operationsdagen

Du kommer till preoperativa polikliniken på operationsdagens morgon. Eventuellt träffar du den opererande läkaren. Du går till operationssalen tillsammans med en sjukskötare.

Operationen görs i narkos och räcker 1-2 timmar. Efter ingreppet stannar du på uppvakningen och då tillståndet är stabilt förs du till ortopediska avdelningen T2.

Eftervård och rehabilitering

Efter operationen får du röra dig fritt. Du får svänga nacken försiktigt. Du får inte bära tunga föremål (10kg) före efterkontrollen. Du behöver inget nackstöd efter operationen.

Du får närmare uppgifter om rehabiliteringen av fysioterapeuten och av den opererande läkare.

Bilkörning rekommenderas först efter fyra veckor efter operationen.

Efterkontrollen sker efter en månad på kirurgiska polikliniken.

31.03.2020 T2