En osteotomi görs för att korrigera benets eller ledens felställning. Felställningen kan vara förorsakad av en fraktur som läkt i fel ställning. Oftast görs osteotomi för att lindra artrossymtom i knäleden.

Vid operationen skärs underbenets övre del delvist av och benet svängs så småningom i rätt ställning. Den korrigerade ställningen stöds med en platta som fixeras med skruvar och för att förbättra förbeningen används konstgjort bentransplantat. Med ingreppet kan man flytta fram en ledprotesoperation med 5-10 år.

Allmäntillstånd

Det är viktigt att eventuella grundsjukdomar (t.ex. diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar) är i god balans före operationen. En mångsidig diet, motion och tillräckligt med sömn före operationen underlättar rehabiliteringen efteråt. Förbättra allmänkonditionen och muskelstyrkan genom att utöva de motionsformer du är intresserad av. God lårmuskelkraft och möjligast bra rörlighet i knäleden är viktigt med tanke på rehabiliteringen efter operationen.

Infektioner

Eventuella infektioner, t.ex. urinvägs-, tand-, hudinfektioner eller infektioner i andningsvägarna bör skötas före operationen eftersom de kan öka infektionsrisken i operationsområdet.

Hjälpmedel                                                                            

Ta med dig stadiga tofflor eller skor som är lätta att klä på och gånghjälpmedel (kryckor/rollator) hemifrån. Hjälpmedel kan du låna från hemkommunens hälsovårdscentral eller sjukhus.

Förbesök

Före operationen får du kallelse till preoperativa polikliniken Y2 till sjukskötares och opererande läkares mottagning. Vid besöket ges information om operationen.

Operationsdagen

På operationsdagens morgon kommer du till preoperativa polikliniken Y2 den angivna tiden. Från Y2 förs du till operationsavdelningen. Operationen görs i ryggmärgsbedövning och tar cirka 1 timme.

Efter operationen flyttas du till uppvakningsavdelningen för observation. Genast när bedövningen släppt bör du regelbundet röra på tår och vrister för att undvika möjlig ventrombos (blodpropp). Från uppvaknings-avdelningen flyttas du till avdelning T2 och vårdtiden är cirka 2-4 dagar efter operationen.

Rehabilitering på avdelningen

Rehabiliteringen kräver mycket aktivitet av dig. Första dagen efter operationen hjälps du upp och stå. Fysioterapeuten förevisar dig rörelse- och muskelträning för det opererade benet. Knäts aktiva träning ökas allt efter hur du mår. Målsättningen är att du självständigt klarar av att utföra rörelserna som förevisats. Gångsträckan och antalet träningspass utökas vartefter allmäntillståndet förbättras. Målsättningen är att du lär dig gå säkert och självständigt också i trappor. Du får direktiv av den opererande läkaren hur mycket du får belasta det opererade benet.

Hemma efter operationen

Det är viktigt att följa de givna sårvårdsföreskrifterna hemma för att förhindra uppkomst av sårinfektion. Ta i första hand kontakt med hälsovårdscentralen om det uppstår tilltagande smärta, rodnad och svullnad i operationsområdet eller om operationssåret börjar utsöndra vätska. Eventuella övriga infektioner bör alltid skötas omsorgsfullt eftersom sådana kan spridas till operationsområdet. Före en eventuell påbörjan av antibiotikabehandling bör alltid en bakterieodling tas från operationssåret först.

Efterkontroll sker på kirurgiska polikliniken.

31.03.2020 T2