Steloperationer av ryggraden görs vid besvärande kotförskjutning, skolios, försliten mellankotskiva och flera gånger bråckopererad rygg. I samband med operationen frigörs nerver. Målet med operationen är att minska både smärtorna som strålar ner i benen och eventuell domning i benen. Ryggkotorna stöds och fixeras vid varandra med fixeringsmaterial. På så sätt kan man ändra en förskjuten kotas läge.

Allmäntillstånd

God kondition och bra muskelkraft gör tillfrisknandet snabbare. Sträva efter daglig träning. Från din egen hälsovårdscentral får du råd angående muskelträning, eventuell viktminskning och rökavvänjning. Rökning försvårar sårläkningen och förbeningen av ryggkotorna.

Infektioner

Eventuella infektioner, t.ex. urinvägs-, tand-, hudinfektioner eller infektioner i andningsvägarna bör skötas före operationen eftersom de kan öka infektionsrisken i operationsområdet efter operationen.

Förbesök före operation

Du blir kallad till ett förbesök 2-3 veckor före operationen. Några dagar före besöket får du gå till egen hälsovårdscentral eller sjukhus för blodprovstagning och ev. andra undersökningar. Vid förbesöket träffar du ryggskötaren och en sjukskötare som diskuterar med dig om det som berör vården; eventuella grundsjukdomar, vårdbehov, målsättningar, förverkligandet och dina egna önskemål. Du träffar också fysioterapeuten som berättar om rehabiliteringen och hjälpmedelsbehovet efter operationen.

Dagen före operationen ringer en sjukskötare och berättar vilken tid du ska infinna dig på preoperativa polikliniken Y2 på operationsdagens morgon. Du får också information om vilka mediciner du får ta hemma på morgonen.

Operationsdagen

Du kommer till preoperativa polikliniken Y2 på operationsdagens morgon på avtalad tid. Därifrån förs du till operationsavdelningen. Du är sövd och operationen räcker 1,5-4 timmar. Efter operationen är du på uppvakningsavdelningen för observation, därifrån flyttas du till ortopediska avdelningen T2 för fortsatt vård.

Rehabilitering på avdelningen

Under det första dygnet är du i sängläge. Ryggläge är att föredra, men du kan också ligga på sidan korta stunder. Du får hjälp att svänga enligt behov. Det är viktigt att du följer begränsningarna gällande ryggens och höfternas rörelser. Första dagen efter operationen får du med hjälp stiga upp och börja gå. I början efter operationen kommer du att behöva vissa hjälpmedel.

Hemma efter operationen

Det är viktigt att följa de givna sårvårdsföreskrifterna hemma för att förhindra uppkomst av sårinfektion. Ta i första hand kontakt med hälsovårdscentralen om det uppstår tilltagande smärta, rodnad och svullnad i operationsområdet eller om operationssåret börjar utsöndra vätska. Eventuella övriga infektioner bör skötas omsorgsfullt eftersom de kan spridas till fixeringsmaterialet.

Alla eventuella infektioner bör skötas omsorgsfullt på grund av metalldelarna som inopererats i din rygg. Inför eventuella kirurgiska ingrepp bör du i fortsättningen informera läkaren om metalldelarna i din rygg.

Du är sjukskriven i cirka tre månader efter operationen. Kontroll hos läkare sker tre månader samt ett år efter operationen. Besök hos fysioterapeut sker sex veckor samt tre månader efter operationen. Efter operationen är det normalt med ömhet i ryggen som kan vara till och med i flera månader. Smärtan kan också stråla till skinkorna och benen.

Under fyra veckors tid bör du undvika att sitta länge. I början kan det vara lättare att sitta på en hög stol. Du bör minnas att sitta med ryggen rak och fötterna stadigt i golvet. Du bör undvika kraftiga böjningar framåt och bakåt samt vridrörelser under två månader efter operationen.

Sexlivet kan påbörjas efter två veckor. I början av tillfrisknandet bör du undvika ställningar som utsätter ryggen för vrid- och böjrörelser.

Du kan sitta i en personbil med ryggstödet ordentligt bakåtlutat. Att själv köra bil rekommenders inte före första kontrollbesöket hos fysioterapeuten efter sex veckor.

31.03.2020 T2