Bukskinnet brukar förlora sin form/spänst efter t.ex graviditet eller kraftig viktminskning. Betydlig stretchning av huden får den att förlora sin naturliga elasticitet och kanske inte återgår till sina tidigare dimensioner, samt sträckmärken kan förekomma. Vid framkorringeringsoperation (abdominoplasti) avlägsnas överskott av lös och slapp hud från nedredelen av buken.

Före operationen

Före operationen bör huden på magen vara hel och i så bra skick som möjligt, speciellt naveln och det nedre vecket, dit såren formas. Vikten bör vara stabil och nutritionen i bra balans, så att läkningen av sår och vävnad är tryggad.

Före operationen bör vissa läkemedelsuppehåll avtalas individuellt tillsammans med läkare. Dessa mediciner är hormonhämmande mediciner, antikoagulanter samt hälsokostpreparat (t.ex. Omega-3). Medicinerna och andra preparat påbörjas igen en vecka efter operationen. Blodtryckssjukdom och diabetes bör vara i vårdbalans.

Tobaksrökning (och nikotinpreparat) bör helt avslutas fyra veckor före operationen eftersom det höjer risken för komplikationer, samt förlänger sårläkningen.

Hemmedicinerna kan tas på operationsdagens morgon med en liten mängd vätska (vatten), men i övrigt ska Ni vara odrucken och oäten sedan kl 22.00 kvällen före ingreppet.

Operationen

Formkorrigering av magen (abdominoplasti) görs vid symptom orsakade av överflödig hängande hud och hudvävnad. Ifall tänjningen av vävnad har orsakat separation av de raka magmusklerna och detta orsakar funktionell skada eller bråck, korrigeras även detta vid operationen. Vid operationen avlägsnas överflödig hud och subkutant fett. Samtidigt lösgörs naveln från sitt fäste och flyttas till ett nytt ställe i höjd med tarmbenskammen genom att göra ett nytt hål åt den i den kvarvarande huden. Före operationen görs operationsskisserna på huden med tusch. Operationssättet planeras individuellt.

Komplikationer

Operationskomplikationer är efterblödning, ansamling av vävnadsvätska, sårinfektion och känselstörningar i huden samt blodcirkulationsstörningar i sårkanterna och fettvävnaden, vilket kan ge upphov till att såret går upp eller orsakar långsam läkning i sårområdet. Ifall blödningen är riklig, kan detta behöva skötas med en ny operation. En mindre blodansamling kan vid behov tömmas med nål och spruta 10-14 dagar efter operationen.

Efter operationen finns risk för ventrombos. Ifall patienten har speciella riskfaktorer som höjer risken för ventrombos, (övervikt, tidigare ventrombos, hormonmedicinering) ges patienten efter operationen blodförtunnings-medel, som fortsätter att ges även efter utskrivning under 10-20 dagar.

Ärrbildningen är individuell. Extrem ärrbildning (rodnad, klåda och upphöjd ärrvävnad) ska vid behov förebyggas/behandlas med sårtejp (Micropore), silikontejp (Mepiform) eller silikongel (Kelo-Cote) under flera månaders tid. Ärren kan ha samband med bestående nervsmärta. Ärren är bestående och de kan inte avlägsnas helt på något sätt, men de bleknar oftast med tiden då ärret mognar (under 1-2 års tid).

Efter operation

Vid operationen insätts dränagerör i magen för att avlägsna blod och vävnadsvätska. De tas oftast bort efter några dagar, när vätskeflödet minskat, dock senast efter två veckor. Det går bra att duscha på andra dagen efter operationen. Ifall magmuskler eller bråck har korrigerats med operation, kan stramningen p.g.a. stygn eller nät, orsaka markant smärta vid rörelser under de första 1-2 veckorna.

Sårtejp används fyra veckor. Om det uppstår avvikande ärrvävnadsbildning eller om sådant har uppstått tidigare, bör tejpbehandling fortsätta i 3-6 månader. Tejp som lossnat eller är blodiga kan avlägsnas och bytas till nya. Om såret senare vätskar, bör tejpen tas bort, sårområdet duschas och täckas med torr kompress. Vätskning och fördröjd läkning av såret är relativt vanligt (10-40% av patienterna), p.g.a. att såren är långa och att stygn kan komma upp till ytan. Bastubad och simning ör förnjudet tills såren läkt.

En rikligare ansamling av vävnadsvätska förekommer hos 10-15% av patienterna. Dessa ansamlingar kan behöva tömmas flera gånger med nål och spruta med cirka 1 veckas intervaller. Vätskeansamlingarna förebyggs vid operationen genom att applicera fixerande stygn samt att efter operationen använda stödväst, -kläder och -förband. I utdragna situationer är det ibland nödvändigt att spruta in ett uttorkande ämne i den vätskande håligheten. Sällan krävs en ny operation, där kapseln som upprätthåller vätskeutsöndringen avlägsnas.

Stödväst och/eller -kläder används i fyra veckor efter operationen. Om det i operationen har korrigerats magmuskler eller bråck, bör stödvästen användas sex veckor och tunga ansträngningar undvikas (tillåtet att lyfta 1 kg).

Stygnborttagning

Eventuella osmältbara stygn runt naveln tas bort vid egen hälsovårdscentral 10 dygn efter operationen. Oftast sys såren med stygn som smälter bort. Om något stygnställe vätskar och stygnet som håller såret öppet är synligt och orsakar vätskandet, kan stygnet tas bort då det gått några veckor efter operationen.

Efterkontroll

Kontrollbesöket sker 1-2 månader efter operationen. Övriga kontroller överenskommes enligt behov.

31.03.2020 T2