Syftet med testet

Med hjälp av testet försöker man få fram hur stort urinläckage du har under 1 dygn.

Testets förlopp

Byt till en ren blöja. Spara alla blöjor du använder ett dygn framåt. Du kan göra testet dagen före poliklinikbesöket från exempelvis kl 8.

Ta med de använda blöjorna till sjukhuset nästa dag. Ta också med en oanvänd blöja för vägning.

De använda blöjorna väges vid sjukhuset.   

09.12.2015 VKSadmin