1 Ingreppets syfte

Botox-injektion lugnar ned den irriterade urinblåsan. Ingreppet görs i ryggbedövning eller ibland i narkos. Medicinen injiceras på flera ställen i urinblåsmuskeln och i slutarmuskeln.

Före ingreppet blir du lärd att katetrisera dig själv. Efter injektionerna kan det vara svårt att tömma blåsan i och med att du eventuellt inte känner urinbehov.

2 Förberedelser

Förbesök på preoperativa polikliniken Y2A

Du kommer till sjukhuset på ett förbesök inför operationen. Då utreds ditt hälsotillstånd med tanke på den kommande operationen.

Ta med ifyllt frågeformulär “Förhandsuppgifter inför anestesi” samt medicinkort eller recept på mediciner som du använder.

Du träffar en sjukskötare som intervjuar dig och ger dig muntliga och skriftliga anvisningar hur du ska förbereda dig hemma inför operationen.

Du går till laboratoriet och ev. röntgen. Du får äta och dricka före besöket. Du träffar vid behov kirurgen, anestesi läkare och fysioterapeut.

Besöket tar cirka 2-4 timmar. Efter besöket får du åka hem.

Telefonsamtal dagen före operationen

På eftermiddagen ringer en sjukskötare från preoperativa polikliniken ( Y2A) och berättar vilken tid du ska komma dit på operationsdagens morgon. Du får veta vilka mediciner du ska ta hemma på operationsdagens morgon.

Läkemedel

Om du använder Marevan skall medicinen vara på paus i 3 dagar före ingreppet. Om du använder Plavix och/eller Primaspan och/eller Clopidogrel skall medicinerna vara på paus i 1 vecka före ingreppet. Omega kapslar skall vara på paus 1 vecka före operation. Övriga mediciner får tas som vanligt.

3 Operationens förlopp

På operationsdagens morgon kommer du till preoperativa polikliniken Y2A på överenskommen tid. Du byter om till operationskläder, dina egna kläder förs till den vårdavdelning där du kommer att vårdas efter operationen. När du blir kallad till operation går du med en sjukskötare till operationssalen. Efter ingreppet förs du till uppvakningen, när du mår bra förs du till avdelningen. 

4 Eftervård

Urinkatetern hålls till följande dag. Vid behov självkatetrisering om normal urinering ej lyckas eller delvis lyckas, katetrar får hämtas gratis från egna hälsovårdscentralen. Läkemedlets verkan försvagas med tiden och injektionen kan förnyas efter ca ett år.

Mobiltelefonen får användas i alla rum förutom rum 1 ( övervakningsrum). Vänligen ha mobiltelefonen på ljudlös.

06.03.2020 Redaktion_toimitus