Syftet med undersökningen

Ett skyddande medel som förstärker urinblåsans väggar.

GAG (glykosaminoglycan) är troligen det ämne som bildar en skyddande hinna på blåsväggen mot angrepp av ämnen i urinen. Cystistat-medicinen används för att tillfälligt öka GAG nivån vid tillfällen när blåsan har större risk att utsättas för angrepp, som exempelvis vid cystit eller liknande.

Förberedelser

Före sköljningen skall man tömma urinblåsan.

Undersökningens förlopp

Ämnet installeras i urinblåsan via en kateter. För bästa resultat ska Cystistat hållas i blåsan minst 30 min eller så länge som möjligt.

Behandlingen upprepas veckovis i 4 veckors tid och månadsvis i 2 månaders tid. Vid behov kan man fortsätta med sköljningen en längre tid.  

Att observera

Det är vanligt att urinbesvären förvärras efter de första sköljningarna. Symptomen minskar eller slutar då man fortsätter med sköljningarna.

09.12.2015 VKSadmin