Syftet med undersökningen

Med hjälp av undersökningen utreds cellförändringar i urinen.  

Förberedelser

  • Urinera normalt på morgonen.
  • Drick därefter rikligt och ge urinprovet genast då det går, oftast ca 1 timme senare.
  • Du kan gå direkt till laboratoriets provtagning, för remissen finns färdigt där.

Undersökningens förlopp

Cytologiskt urinprov ges som ett vanligt urinprov, men urinen skall vara ”färsk”.  Alltså inte morgonurin.

06.03.2020 Redaktion_toimitus