Denna anvisningen är avsedd för att utskrivas. Anvisningen innehåller ställen som skall fyllas i.

Urinstopp av olika orsaker kräver behandling med inneliggande kateter. Katetrar i långtidsbruk är framställda av vävnadsvänligt silikon och används alltid åt män.

Åt kvinnor som är i behov av kortvarig kateter vård kan även gummi katetrar komma i fråga (dock ej åt gummiallergiker).

Katetern hålls på plats inne i urinblåsan med hjälp av en ballong som fylls med vätska. Bruket av inneliggande katetrar är vanligtvis bara en tillfällig vårdform. Silikonkatetrar bör bytas var tredje månad och gummikatetrar var tredje vecka på din egen hälsovårdscentral.

Omsorgsfull hygien är viktig

Duscha underlivet dagligen med mild tvållösning eller enbart med vatten.

Undvik sittbad, simning och alltför heta bastubad.

Viktigt för män är att tvätta ordentligt under förhuden och därefter dra den tillbaka på plats igen

För att undvika skavningar i urinröret fästes katetern hos med tejp på buken. Hos kvinnor fästs katetern på låret.

Du kan tömma kateter påsen hur ofta du vill genom att öppna kranen som finns i botten på påsen.

Påsen bytes endast vid behov. Den använda påsen slängs med övrigt hushållsavfall.

2 (två) liters påsar får du gratis från hälsovårdscentralen med en remiss som du får från avdelningen vid hemfärd. Mindre 0,5 liters benpåsar finns även att få. Du kan röra på dig och utöva dina hobbyn och intressen precis som vanligt.

Observera

Urin påsen bör alltid hållas nedan om urinblåsan. Stäng ej katetern med kork, infektionsrisken ökar när urinen blir kvar i blåsan. Även onödigt öppnande av föreningen mellan katetern och påsen ökar infektionsrisken.

Drick tillräckligt, åtminstone 1–2 liter/dygn, då fungerar njurarna bättre och infektionsrisken minskar.

I urinröret finns slemproducerande körtlar, deras utsöndring ökar i början, men avtar efter en tid

En mångsidig kost befrämjar tarmfunktionen, vilket gör att du undviker kraftig krystning som kan leda till att urinen blir blodig.

Kontakta hälsovårdscentralen

Om urinen blir grumlig och illaluktande

Om du får hög feber.

Om urinen upphör att komma eller läcker bredvid katetern.

Om urinen blir blodig.

Katetern blev insatt _______/_______-_______

Katetern skall bytas/tas bort _______/_______-_______

Ring till hälsovårdscentralen och beställ tid.

Vid behov kontakta avdelningen A3 på telefon 06 213 1672 mellan klockan 13–14.

12.05.2021 a3