Denna anvisningen är avsedd för att utskrivas. Anvisningen innehållen ställen som skall fyllas i.

Urinstopp av olika orsaker kräver behandling med inneliggande katetrar. Ibland är det fördelaktigt att välja en suprapubisk (cystofix) kateter som förs in direkt till urinblåsan via buken. Katetern hålls på plats med hjälp av en vätskefylld boll och fästes ytterligare med tejp. Samma kateter får vara kvar i tre månader, varefter den byts på hälsovårdscentralen eller på centralsjukhuset.

Skötsel av katetern:

Kateterslangen bör vara förenad till en tömbar påse. Viktigt är att slangen hålls rak, så att urinflödet är fritt samt att urin påsen är nedanför urinblåsan. Töm påsen tillräckligt ofta, genom att öppna kranen som finns i botten på påsen. En tung påse kan förorsaka att katetern dras ut. Du kan välja mellan 2-literspåsar och 0,5–liters ben påsar, som fästes vid låret med ett ”tarra” band. Tillbehören får du gratis från hälsovårdscentralen med en remiss, som du får från avdelningen vid hemfärd. De använda påsarna får du slänga med övrigt hushållsavfall. Hygienen är viktig. Tvätta händerna omsorgsfullt före och efter tömning av urin påsen. Katetern och påsen tål vatten, så du kan duscha och bada bastu, men undvik simning och att bada i badkar. Du bör dagligen duscha huden vid kateter roten och byta kompressen. Urinpåsen byts endast vid behov. Du kan äta som vanligt. Drick tillräckligt, cirka 1,5–2 liter om dagen. Ett rikligt intag av vätska förebygger infektioner i urinvägarna och bidrar till att katetern bättre hålls öppen. Du kan röra dig fritt och motionera som vanligt.

Att observera:

Uppsök alltid hälsovårdscentralen:

Om katetern kommit ut eller är stockad.

Om urinen läcker bredvid katetern eller via urinröret.

Om urinen blir grumlig, illaluktande eller blodig.

Om du får feber eller smärtor i nedre buken.

Om kateter roten utsöndrar rikligt med sekret eller smärtar.

Cystofixen blev insatt     ______/______ ______

Cystofixen skall bytas/tas bort           ______/______ ______

Vid behov kan du kontakta avdelning A3 på telefon 06 213 1672 mellan klockan 13–14.

12.05.2021 a3