Syfte

Åtgärden utförs via urinröret med ett instrument, cystoskop. Via cystoskopet hyvlas den förstorade delen av prostatakörteln bort varefter urineringen underlättas. Om prostatan är liten, räcker det med ett mindre ingrepp, TUIP; två små snitt görs då på blåshalskörteln. Båda ingreppen görs vanligen i ryggmärgsbedövning. Då är du bedövad från midjan och neråt.

Förbesök på preoperativa polikliniken

Du kommer till sjukhuset på ett förbesök inför operationen. Då utreds ditt hälsotillstånd med tanke på den kommande operationen.

Ta med ifyllt frågeformulär “Förhandsuppgifter inför anestesi” samt medicinkort eller recept på mediciner som du använder.

Du träffar en sjukskötare som intervjuar dig och ger dig muntliga och skriftliga anvisningar hur du ska förbereda dig hemma inför operationen. Intervjun kan också ske per telefon.

Du går till laboratoriet och ev. röntgen. Du får äta och dricka före besöket. Du träffar vid behov kirurgen, anestesi läkare och fysioterapeut. Besöket tar cirka 2–4 timmar. Efter besöket får du fara hem.

Telefonsamtal dagen före operationen

På eftermiddagen ringer en sjukskötare från preoperativa polikliniken och berättar vilken tid du ska komma dit på operationsdagens morgon. Du får veta vilka mediciner du ska ta hemma på operationsdagens morgon.

Läkemedel

Om du använder MAREVAN skall medicinen vara på paus i 3 dagar före operation.

Om du använder PLAVIX och/eller PRIMASPAN och/eller ASPIRIN och/eller CLOPIDOGREL skall medicinerna vara på paus i 1 vecka före operation. OMEGA kapslar skall vara på paus 1 vecka före operation. Övriga mediciner får tas som vanligt.

Som värkmedicin kan du använda Panadol och/eller Burana om preparaten passar.

Operationsdagen

På operationsdagens morgon kommer du till preoperativa polikliniken på överenskommen tid.

Du byter om till operationskläder, dina egna kläder förs till den vårdavdelning där du kommer att vårdas efter operation. När du blir kallad till operation går du med en sjukskötare till operationssalen.

Efter operationen

Efter operationen förs du till uppvakningen. Efter att ditt tillstånd är stabilt blir du förflyttad till avdelningen. Om du mår bra, får du äta och dricka normalt (gärna i dagsalen om möjligt.) Du bör dricka tillräckligt, cirka. 1,5–2 liter/dygn. Urinen är alltid mer eller mindre blodig efter operationen därför har du en kateter i urinblåsan och genom den spolas blodet bort med koksaltslösning.

Spolning fortsätter tills urinen klarnat. Först tas spolningen bort och samma eller nästa dag tas katetern bort. Viktigt att börja röra på sig så snart det går. Vid behov ges smärtmedicin. Du bör duscha dagligen, kom ihåg att tvätta även under förhuden, slangarna och urinpåsen tål vatten.

Vid behov kan en antibiotika kur påbörjas. I början kan det förekomma ökat urineringsbehov, sveda och urinläckage, som oftast är övergående. Symptom kan kvarstå upp till 2–3 månader. Mobiltelefon får användas i alla rum. Vänligen ha mobiltelefonen på ljudlös.

Några viktiga klockslag på avdelningen A3.

Klockan 7 kommer labben och tar blodprover. Klockan 8 frukost. Klockan 8–9 läkarrond. Från klockan 9 utskrivning av patienter. Klockan 11.30 lunch. Klockan. 14–15 delas eftermiddagsmedicinerna ut och det är besökstid. Klockan 16.30 middag. Klockan 18–19 besökstid varefter kvällsmålet samt kvällsmedicinerna delas ut. Klockan 22 börjar nattpersonalen att ronda.

Råd till anhöriga

Besökstiderna är mellan klockan. 14–15 samt 18–19 alla dagar. Om tiderna inte passar kan ni komma överens mer personalen om andra tider.Kom inte på besök om ni är förkyld eller har någon annan smittsam sjukdom samt att besök på operationsdagen undviks. Önskvärt att det är bara 2 besökare samtidigt. Vi önskar att anhöriga sinsemellan kommer överens om en kontaktperson som ringer och gör förfrågningar om patientens tillstånd på telefon 06 213 1672 mellan klockan 13–14.Efter operationen förs patienten till uppvakningen.

Hemfärden

Hemfärden sker vanligtvis 1–2 dagar efter operationen. Då läkarna har rondat och alla papper är klara får du åka hem. Om så önskas kan du äta lunch i dagsalen och vänta där till skjutsen ordnas. Du kan röra dig fritt och motionera, men undvik tunga lyft och skakande rörelser (traktor körning, cykelåkning) i tre (3) veckors tid. Nedredelstvätt bör göras dagligen, också under förhuden. Genom att äta en mångsidig kost hålls avföringen mjuk. Trög mage gör att du måste krysta och urinen kan bli blodig. Cirka 3 veckor efter operationen kan det synas blod i urinen (skorven lossnar), detta är helt ofarligt.

Om urinen slutar att komma helt, tag kontakt med hälsovårdscentralen. Kom ihåg att dricka tillräckligt, urinen kan vara ljusröd ganska länge. Sexuellt umgänge bör undvikas i en månads tid, potensen kvarstår i allmänhet, men operationen kan leda till sterilitet. Efter operationen kan det förekomma inkontinens, vid behov får du gymnastikprogram som stärker bäckenbottenmuskulaturen. Efterkontroll ordnas vid behov till kirurgiska polikliniken. Om du får tecken på infektion, uppsök då din hälsovårdscentral. De skickar dig vid behov vidare.

Smärtlindring

Det är bra att ta värkmedicin regelbundet 1–4 dygn och sedan vid behov.

12.05.2021 a3