1 Syfte

Operationen utförs via urinröret med ett instrument, cystoscop. Via cystoscopet hyvlas ytliga tumörer bort. Ingreppet görs vanligen i ryggmärgsbedövning. Då är du bedövad från midjan och neråt.

2 Förbesök på preoperativa polikliniken Y2A

Du kommer till sjukhuset på ett förbesök inför operationen.  Då utreds ditt hälsotillstånd med tanke på den kommande operationen.

Ta med ifyllt frågeformulär “Förhandsuppgifter inför anestesi” samt medicinkort eller recept på mediciner som du använder.

Du träffar en sjukskötare som intervjuar dig och ger dig muntliga och skriftliga anvisningar hur du ska förbereda dig hemma inför operationen. Intervjun kan också ske per telefon.

Du går till laboratoriet och eventuellt röntgen.  Du får äta och dricka före besöket.

Du träffar vid behov opererande läkare, anestesi läkare och fysioterapeut. Besöket tar cirka 2-4 timmar.  Efter besöket får du fara hem.

Telefonsamtal dagen före operationen

På eftermiddagen ringer en sjukskötare från preoperativa polikliniken (Y2A) och berättar vilken tid du ska komma dit på operationsdagens morgon. Du får veta vilka mediciner du ska ta hemma på operationsdagens morgon.

Läkemedel

Om du använder Marevan skall medicinen vara på paus i 3 dagar före operation.

Om du använder Plavix och/eller Primaspan och/eller Aspirin och/eller Clopidogrel skall medicinerna vara på paus i 1 vecka före operation. Omega kapslar skall vara på paus 1 vecka före operation.

Övriga mediciner får tas som vanligt.

Som värkmedicin kan Panadol och/eller Burana användas om dessa preparat passar.

3 Operationsdagen

På operationsdagens morgon kommer du till preoperativa polikliniken (Y2A) på överenskommen tid. Du byter om till operationskläder, dina egna kläder förs till den vårdavdelning där du kommer att vårdas efter operationen. När du blir kallad till operation går du med en sjukskötare till operationssalen.

Efter operationen

När operationen är över förs du till uppvakningsavdelningen. Då tillståndet är stabilt förs du till avdelningen. Om du mår bra får du äta och dricka normalt efter operationen (gärna i dagsalen om möjligt). Det är viktigt att dricka ordentligt, 1,5 – 2 liter/dygn. Urinen är mer eller mindre blodig efter ingreppet. Du har en kateter i urinblåsan. Genom denna spolas blåsan med saltlösning tills urinen är klar.

Du bör duscha dagligen, tvätta ordentligt runt katetern. Slangarna och urinpåsen tål vatten. På avdelningen är du 1-2 dagar. Efter kateterborttagningen kan du känna en övergående sveda i samband med urineringen. På avdelningen får du använda mobiltelefon i alla rum förutom rum 1 (övervakningsrum). Vänligen håll mobilen på ljudlös.   

4 Hemfärd

Hemfärden sker vanligtvis 1-2 dagen efter operationen. Då läkarna har rondat och alla papper är klara får du åka hem. Om så önskas kan du äta lunch i dagsalen och vänta där tills skjutsen ordnas.

Du kan röra dig fritt och motionera, men undvik tung fysisk ansträngning i två veckor.

Sjukledigheten varar från endast några dagar till ca en vecka. Det är normalt att urinen är mörk (gammalt blod) någon tid efter ingreppet. Kom bara ihåg att dricka lite extra. Efterkontroller på kirurgiska polikliniken eller avdelningen. En skriftlig sammanfattning (epikris) av vård perioden fås vid hemfärden eller hemsändes per post. Om du får feber eller andra tecken på infektion, uppsök då i första hand din hälsovårdscentral.

25.02.2020 Redaktion_toimitus