Syfte

Operationen utförs via urinröret med ett instrument, cystoscop. Via cystoscopet hyvlas ytliga tumörer bort. Ingreppet görs vanligen i ryggmärgsbedövning. Då är du bedövad från midjan och neråt.

Förbesök på preoperativa polikliniken

Du kommer till sjukhuset på ett förbesök inför operationen. Då utreds ditt hälsotillstånd med tanke på den kommande operationen.

Ta med ifyllt frågeformulär “Förhandsuppgifter inför anestesi” samt medicinkort eller recept på mediciner som du använder.

Du träffar en sjukskötare som intervjuar dig och ger dig muntliga och skriftliga anvisningar hur du ska förbereda dig hemma inför operationen. Intervjun kan också ske per telefon.

Du går till laboratoriet och eventuellt röntgen. Du får äta och dricka före besöket.

Du träffar vid behov opererande läkare, anestesi läkare och fysioterapeut. Besöket tar cirka 2–4 timmar. Efter besöket får du fara hem.

Telefonsamtal dagen före operationen

På eftermiddagen ringer en sjukskötare från preoperativa polikliniken och berättar vilken tid du ska komma dit på operationsdagens morgon. Du får veta vilka mediciner du ska ta hemma på operationsdagens morgon.

Läkemedel

Om du använder MAREVAN skall medicinen vara på paus i 3 dagar före operation. Om du använder PLAVIX och/eller PRIMASPAN och/eller ASPIRIN och/eller CLOPIDOGREL skall medicinerna vara på paus i 1 vecka före operation. OMEGA kapslar skall vara på paus 1 vecka före operation. Övriga mediciner får tas som vanligt.

Som värkmedicin kan Panadol och/eller Burana användas om dessa preparat passar.

Operationsdagen

På operationsdagens morgon kommer du till preoperativa polikliniken på överenskommen tid. Du byter om till operationskläder, dina egna kläder förs till den vårdavdelning där du kommer att vårdas efter operationen. När du blir kallad till operation går du med en sjukskötare till operationssalen.

Efter operationen

När operationen är över förs du till uppvakningsavdelningen. Då tillståndet är stabilt förs du till avdelningen. Om du mår bra får du äta och dricka normalt efter operationen (gärna i dagsalen om möjligt). Det är viktigt att dricka ordentligt, 1,5–2 liter/dygn. Urinen är mer eller mindre blodig efter ingreppet. Du har en kateter i urinblåsan. Genom denna spolas blåsan med saltlösning tills urinen är klar. Du bör duscha dagligen, tvätta ordentligt runt katetern. Slangarna och urinpåsen tål vatten. På avdelningen är du 1-2 dagar. Efter kateterborttagningen kan du känna en övergående sveda i samband med urineringen. På avdelningen får du använda mobiltelefon i alla rum. Vänligen håll mobilen på ljudlös.

Några viktiga klockslag på avdelningen A3

Klockan 7 kommer labben och tar blodprover. Klockan 8 frukost. Klockan 8–9 läkarrond. Från klockan. 9 utskrivning av patienter. Klockan 11.30 lunch. Klockan 14–15 delas eftermiddagsmedicinerna ut och det är besökstid. Klockan 16.30 middag. Klockan 18–19 besökstid varefter kvällsmålet samt kvällsmedicinerna delas ut. Klockan 22 börjar nattpersonalen att ronda.

Råd till anhöriga

Besökstiderna är mellan klockan. 14–15 samt 18–19 alla dagar. Om tiderna inte passar kan ni komma överens mer personalen om andra tider. Kom inte på besök om ni är förkyld eller har någon annan smittsam sjukdom. Besök på operationsdagen undviks. Önskvärt att det är högst 2 besökare samtidigt. Vi önskar att anhöriga sinsemellan kommer överens om en kontaktperson som ringer och gör förfrågningar om patientens tillstånd på telefon 06 213 1672 mellan klockan 13–14. Efter operationen förs patienten till uppvakningen.

Hemfärd

Hemfärden sker vanligtvis 1–2 dagen efter operationen. Då läkarna har rondat och alla papper är klara får du åka hem. Om så önskas kan du äta lunch i dagsalen och vänta där tills skjutsen ordnas.

Du kan röra dig fritt och motionera, men undvik tung fysisk ansträngning i tre (3) veckor.

Sjukledigheten varar från endast några dagar till cirka en vecka. Det är normalt att urinen är mörk (gammalt blod) någon tid efter ingreppet. Kom bara ihåg att dricka lite extra. Efterkontroller på kirurgiska polikliniken eller avdelningen. Om du får feber eller andra tecken på infektion, uppsök då i första hand din hälsovårdscentral.

Smärtlindring:

Det är bra att ta värkmedicin regelbundet 1–4 dygn och sedan vid behov.

12.05.2021 a3