Testets skeden

Testet (stage 1) är första delen av neurostimulationsbehandlingen. Till den hör en liten bärbar elektrisk apparat (stor som en mobiltelefon), som hålls i fickan eller fastsatt i bältet. Apparaten sänder ut låg-frekvent elström som går till sakralnervsområdet med hjälp av en tunn tråd. Läkaren placerar tråden på plats i  nedre delen av ryggen, det sker i operationssalen i lokalbedövning. Under testperioden ska pa-tienten notera alla händelser i fråga om avföring/urinering, på en blankett som visas läkaren/ uroterapeuten när testet är avslutat. Testperioden pågår vid urininkontinens minst 1 vecka och vid avförings-inkontinens cirka 2 veckor. När testet avslutas, tas kopplingen mellan elapparaten och den inopererade tråden bort. Apparaten lämnas tillbaka till sjukhuset. Notera avförings/urineringshändelserna ännu

2 veckor efter att testet avslutas. Först efter det här löns det att diskutera om testets resultat.

Fördelar med testet

  • Tillfällig vård, under vilken patienten lär sig observera om det varit nytta för tarmens eller urinblåsans funktion eller som som smärtlindring utan att behöva förbinda sig till vårdformen. Testet kan avslutas när som helst.
  • Under testperioden kan man leva helt normalt och göra noteringarna under den tiden.
  • Testet visar vilka förnimmelser neurostimulationen kan orsaka.
  • Läkaren kan med  hjälp av testet avgöra om patienten skulle ha nytta av neurostimulation. Om testet inte ger önskat resultat/inte fungerar, kan man återupprepa den med en effektivare ledning och eventuellt under annorlunda förhållanden.

Testets gång

Testet görs på dagkirurgiska enheten på en reserverad tid. Åtgärden tar cirka en timme. Du lägger dig på mage på undersökningsbordet med en dyna under magen så att ryggen fås i önskvärt läge. Fötterna lämnas otäckta och en mjuk dyna placeras eventuellt också under vristerna så att man kan känna eventuella muskelreflexer i tårna. Under fotsulorna limmas en jordningsdekal.

Området vid korsryggen tvättas och skinkorna stöttas upp med tejp så att man under testet kan se ändtarmens slutmuskelns sammandragningsreflex.

Huden vid korsryggen bedövs med lokalbedövning så nålsticket känns litet först. Efter bedövningen försöker läkaren få kontakt med sakralnerven med testnålen via hål som finns i korsbenet. Via nålen matar skötaren låg ström från testapparaten till sakralnervsområdet och dig tillfrågas om eventuella känningar.

En del patienter kan känna en lyftande sammandragning i bäckenmusklerna och/eller i stortån. Kvinnorna kan ha en ”böljande” känsla också mot slidan och männen ner mot testiklarna. Det gör oftast inte ont. En del känner inte så bra av själva sammandragningen, då ökas strömstyrkan tills man känner något.

Läkaren söker också med hjälp av nålen ett ställe där känningarna bäst centreras runt ändtarmsområdet. När rätta stället hittas, sätts eltråden på plats under genomlysningskontroll. I ledningen sätts också en koppling som den medföljande elapparaten sätts fast i.

Efter det här flyttas du till ”uppvakningen” på dagkirurgin där du följs med en stund före hemfärden.

06.03.2020 Redaktion_toimitus