1 Operationens syfte

Njurarna är kroppens aktivaste utsöndringsorgan. Dess främsta uppgift är att producera urin och därigenom befria blodet från slaggprodukter, reglera kroppens vätske- och saltbalans samt upprätthålla syra bas jämvikten. Ifall man av någon anledning är tvungen att avlägsna den ena njuren, upprätthåller den andra lika bra alla funktioner. Man kan således leva ett fullständigt friskt liv utan inskränkningar även med bara en njure.

2 Förberedelser

Förbesök på preoperativa polikliniken Y2A

Du kommer till sjukhuset på ett förbesök inför operationen. Då utreds ditt hälsotillstånd med tanke på kommande operation.

Ta med ifyllt frågeformulär “Förhandsuppgifter inför anestesi” samt medicinkort eller recept på mediciner som du använder.

Du träffar en sjukskötare som intervjuar dig och ger dig muntliga och skriftliga anvisningar hur du ska förbereda dig hemma inför operationen.

Du går till laboratoriet och ev. röntgen. Du får äta och dricka före besöket.

Du träffar vid behov kirurgen, anestesi läkare och fysioterapeut.

Besöket tar cirka 2-4 timmar. Efter besöket får du fara hem.

Telefonsamtal dagen före operationen

På eftermiddagen ringer en sjukskötare från preoperativa polikliniken Y2A och berättar vilken tid du ska komma dit på operationsdagens morgon.

Du får veta vilka mediciner du ska ta hemma på operationsdagens morgon.

Mediciner

Om du använder Marevan skall medicinen vara på paus 3 dagar före operation.

Om du använder Plavix och/eller Pprimaspan och/eller Aspirin och/eller Clopidogrel paus 1 vecka före operation.

Omega kapslar skall vara på paus 1 vecka före operation. Övriga mediciner tas normalt

Som värkmedicin kan Panadol och/eller Burana användas om preparaten passar.

Kvällen innan operationen ska du äta lättare mat. Du får dricka normalt tills klockan 24.00. Efter klockan  24.00 får du inte äta eller dricka för magsäcken skall vara tom före operation. Du skall duscha kvällen innan operationen samt på operation dagens morgon.

3 Operationens förlopp

På operationsdagens morgon kommer du till preoperativa polikliniken Y2A på överenskommen tid.

Du byter om till operationskläder, dina egna kläder förs till den vårdavdelning där du kommer att vårdas efter operationen.

När du blir kallad till operation går du med en sjukskötare till operationssalen.

Du är nedsövd under operationen. Man sätter en urinkateter så att man kan följa med urinutsöndringen.

Operationen görs via små hål ( ”titthål”) på magområdet. Om det kommer fram under operationen att laparoskopisk borttagning av njuren inte är möjligt så görs operationen via ett vanligt öppet operationssår.

Efter operationen skickas hela njuren eller en del av den för mikroskopisk undersökning. Svar kommer om ca 2-4 veckor.

Efter operation

Du förs till uppvakningsavdelningen där du övervakas tills läget är stabilt, varefter du flyttas till avdelningen. Om smärtpump (”kepid”) är satt så sköter den om den regelbundna smärtmedicineringen i 2-3 dygn och vid behov får du extra medicin.

1:a dagen efter operationen påbörjas mobilisering tillsammans med skötaren.

Den första dagen får du flytande föda, därefter kan du övergå till vanlig föda.

Urinkatetern tas bort efter att smärtpumpen avslutats. På avdelningen får du använda mobiltelefonen.Vänligen håll mobilen på ljudlös.

4 Eftervård

Hemfärden sker vanligtvis 2-3  dagar efter operationen. Då läkarna rondat och alla papper är klara får du åka hem. Om så önskas kan du äta lunch i dagsalen och vänta där tills skjutsen ordnas.

Recept på smärtmedicin och efter kontroll tid till kirurgiska polikliniken ges.

Sjukledigheten varar ca 6 veckor och under denna tid bör du undvika att lyfta tunga saker (inte över 10 kg).Du får äta och dricka som vanligt. Stygnen tas bort på hälsovårdscentralen 9-10 dagar efter operation. Duscha får du genast, men bastubad rekommenderas först efter stygnborttagning.

Epikrisen ( en skriftlig dokumentation om vård perioden) fås i samband med hemfärden eller skickas hem per post.

25.02.2020 Redaktion_toimitus