Operationens syfte

Njurarna är kroppens aktivaste utsöndringsorgan. Dess främsta uppgift är att producera urin och därigenom befria blodet från slaggprodukter, reglera kroppens vätske- och saltbalans samt upprätthålla syra bas jämvikten. Ifall man av någon anledning är tvungen att avlägsna den ena njuren, upprätthåller den andra lika bra alla funktioner. Man kan således leva ett fullständigt friskt liv utan inskränkningar även med bara en njure.

Förbesök på preoperativa polikliniken

Du kommer till sjukhuset på ett förbesök inför operationen. Då utreds ditt hälsotillstånd med tanke på kommande operation. Ta med ifyllt frågeformulär “Förhandsuppgifter inför anestesi” samt medicinkort eller recept på mediciner som du använder. Du träffar en sjukskötare som intervjuar dig och ger dig muntliga och skriftliga anvisningar hur du ska förbereda dig hemma inför operationen. Du går till laboratoriet och ev. röntgen. Du får äta och dricka före besöket. Du träffar vid behov kirurgen, anestesi läkare och fysioterapeut. Besöket tar cirka 2–4 timmar. Efter besöket får du fara hem.

Telefonsamtal dagen före operationen

På eftermiddagen ringer en sjukskötare från preoperativa polikliniken och berättar vilken tid du ska komma dit på operationsdagens morgon. Du får veta vilka mediciner du ska ta hemma på operationsdagens morgon.

Mediciner

Om du använder MAREVAN skall medicinen vara på paus 3 dagar före operation. Om du använder PLAVIX och/eller PRIMASPAN och/eller ASPIRIN och/eller CLOPIDOGREL paus 1 vecka före operation. OMEGA kapslar skall vara på paus 1 vecka före operation. Övriga mediciner tas normalt Som värkmedicin kan Panadol och/eller Burana användas om preparaten passar.

Operationens förlopp

På operationsdagens morgon kommer du till preoperativa polikliniken på överenskommen tid. Du byter om till operationskläder, dina egna kläder förs till den vårdavdelning där du kommer att vårdas efter operationen. När du blir kallad till operation går du med en sjukskötare till operationssalen.

Efter operation

Du förs till uppvakningsavdelningen där du övervakas tills läget är stabilt, varefter du flyttas till avdelningen. Smärtpumpen sköter om den regelbundna smärtmedicineringen i 2-3 dygn och vid behov får du extra medicin. På första dagen efter operationen påbörjas mobilisering tillsammans med skötaren. Den första dagen får du flytande föda, därefter kan du övergå till vanlig föda (Ät gärna i dagsalen om möjligt). Från operationsområdet rinner blod via en slang (drän) i en påse, som vanligtvis hålls kvar i ett dygn. Urinkatetern tas bort efter att smärtpumpen avslutats. På avdelningen får du använda mobiltelefonen i alla rum. Vänligen håll mobilen på ljudlös.

Några viktiga klockslag på avdelningen A3

Klockan. 7 kommer labben och tar blodprover. Klockan. 8 frukost. Klockan 8-9 läkarrond. Från klockan. 9 utskrivning av patienter. Klockan. 11.30 lunch. Klockan. 14–15 delas eftermiddagsmedicinerna ut och det är besökstid. Klockan 16.30 middag. Klockan 18-19 besökstid varefter kvällsmålet samt kvällsmedicinerna delas ut. Klockan. 22 börjar nattpersonalen att ronda.

Råd till anhöriga

Besökstiderna är mellan klockan 14-15 samt 18-19 alla dagar. Om tiderna inte passar kan Ni komma överens mer personalen om andra tider. Kom inte på besök om Ni är förkyld. Besök på operationsdagen bör undvikas. Önskvärt att det är högst 2 besökare samtidigt. Vi önskar att anhöriga sinsemellan kommer överens om en kontaktperson som ringer och gör förfrågningar om patientens tillstånd på telefon: 06 213 1672 mellan klockan 13–14. Efter operationen förs patienten till uppvakningen.

Eftervård

Hemfärden sker vanligtvis 4–6 dagar efter operationen. Då läkarna rondat och alla papper är klara får du åka hem. Om så önskas kan du äta lunch i dagsalen och vänta där tills skjutsen ordnas. Recept på smärtmedicin och efter kontroll tid till kirurgiska polikliniken ges. Sjukledigheten varar cirka 6 veckor och under denna tid bör du undvika att lyfta tunga saker (inte över 10 kilogram). Du får äta och dricka som vanligt. Du får recept på en blodförtunnande medicin som skall ges som en injektion i ungefär 1 månads tid, du bör själv sticka den därhemma (undervisning ges på avdelningen). Stygnen tas bort på hälsovårdscentralen 9–10 dagar efter operation. Duscha får du genast, men bastubad rekommenderas först efter stygnborttagning.

12.05.2021 a3