1 Syfte

Att operera bort prostatan helt och hållet är det säkraste sättet att få bort cancern. Vid operationen görs ett snitt vid nedre delen av buken, via snittet avlägsnas prostatan helt och hållet. Ungefär en vecka före operation kommer du preoperativt till avdelning Y2A.

2 Förberedelser

Förbesök på preoperativa polikliniken Y2A

Du kommer till sjukhuset på ett förbesök inför operationen.  Då utreds ditt hälsotillstånd med tanke på den kommande operationen. Ta med ifyllt frågeformulär “Förhandsuppgifter inför anestesi” samt medicinkort eller recept på mediciner som du använder. Du träffar en sjukskötare som intervjuar dig och ger dig muntliga och skriftliga anvisningar hur du ska förbereda dig hemma inför operationen.

Du går till laboratoriet och ev. röntgen.  Du får äta och dricka före besöket. Du träffar vid behov kirurgen, anestesi läkare och fysioterapeut. Besöket tar cirka 2-4 timmar. Efter besöket får du fara hem.

Telefonsamtal dagen före operationen

På eftermiddagen ringer en sjukskötare från preoperativa polikliniken Y2A och berättar vilken tid du ska komma dit på operationsdagens morgon. Du får veta vilka mediciner du ska ta hemma på operationsdagens morgon.

Läkemedel

Om du använder Marevan skall medicinen vara på paus i 3 dagar före operation

Om du använder Plavix och/eller Primaspan och/eller Aspirin och/eller Clopidogrel skall medicinerna vara på paus i 1 vecka före operation. Omega kapslar skall vara på paus 1 vecka före operation.

Övriga mediciner får tas som vanligt. Som värkmedicin kan Panadol och/eller Burana användas om preparaten passar.

3 Operationsdagen

På operationsdagens morgon kommer du till preoperativa polikliniken Y2A på överenskommen tid.

Du byter om till operationskläder, dina egna kläder förs till den vårdavdelning där du kommer att vårdas efter operationen. När du blir kallad till operation går du med en sjukskötare till operationssalen.

Efter operation

Då operationen är klar, förs du till uppvakningen. Då tillståndet är stabilt blir Du förflyttad till avdelningen. Du kommer att ha urinkateter 10-14 dygn.  

Blödningen från operationsområdet rinner genom en slang, sårdrän, till en påse. Sårdränen hålls 1-2 dygn. Alla som opereras har inte sårdrän. Via en smärtpump får du smärtlindrande medicin ungefär 1-2 dygn. Du får äta flytande kost den första dagen efter operation ( ät gärna i dagsalen om möjligt).

Det är viktigt att tvätta nedre delen dagligen, speciellt under förhuden. Slangarna och urinpåsen tål vatten. Förstoppning och luftbesvär kan förekomma. Några dagar efter operation påbörjas medicin som gör avföringen mjuk. Det är viktigt att börja röra på sig så snart det bara går. Du träffar fysioterapeuten på avdelningen efter operationen. Stygnen avlägsnas ungefär 10 dagar efter operation. På avdelningen får du använda mobiltelefon. Vänligen ha mobilen på ljudlös.

4 Eftervård

Hemfärden sker vanligtvis 3-5 dagar efter operation. Då läkarna rondat och alla papper är klara får du åka hem. Om så önskas kan du äta lunch i dagsalen och vänta där tills skjutsen ordnas.

10-14 dygn efter operation avlägsnas katetern på polikliniken. Stygnen tas bort efter 10-14 dagar. Efter att urinkatetern är borttagen får Du en antibiotika kur.

Fortsätt hemma med noggrann nedredelstvätt. Undvik badkar, att simma och att gå i bastu.

Det rekommenderas att hålla sig i gång som normalt, men rörelser där vibrationer förekommer är förbjudet under 1 1/2 månad, till exempel cykling, traktorkörning.

Undvik tunga lyft under en månad (inte över 5 kg).

Det är viktigt med mångsidig kost och tillräckligt med vätska (1-2l/dygn). Tillfrisknandet sker fortare om du rör på dig regelbundet. Se till att tarmen fungerar regelbundet, om du krystar för hårt kan det orsaka blodig urin.

Sjukledigheten är i allmänhet ungefär 1-3 månader.

Direkt efter kateterborttagning kan det förekomma urinläckage. Du kan behöva blöjor, som kan köpas vid dagligvarubutik (t.ex. Tena blöjor). Om urinläckage fortsätter, får du på avdelningen gymnastikprogram för bäckenbottenmusklerna.

Erektionsproblem uppstår efter operationen. Vid behov kan du prata med vårdande läkare eller sexual/uroterapeuten om eventuell läkemedelsbehanding.

Efterkontroll sker vid urologiska polikliniken efter tre månader. Då kontrolleras blodprov bland annat PSA. Tiden får du när du utskrivs från avdelningen. Ett skriftligt sammandrag över vårdtiden(epikris)får du per post. Ta alltid med det när du hamnar att åka på nya läkarbesök.

Om du märker att du har infektionsbesvär, vänd dig först till hälsocentralen. Vid behov remitteras du vidare för fortsatt vård.

28.02.2020 Redaktion_toimitus