1 Syfte

Den vanligaste orsaken till att hela urinblåsan avlägsnas är cancer i urinblåsan. Vid operationen avlägsnas urinblåsan och istället konstrueras en reservoar av tunn- och/eller tjocktarmen. Denna reservoar, eller tarmblåsa, förenas med urinröret och urineringen sker normala vägen. Under operationen avlägsnas hos män också prostatan och den ena slutarmuskeln. Den kvarvarande slutarmuskeln sköter om förmågan att hålla urinen.

2 Förberedelser

Förbesök på preoperativa polikliniken Y2A

Du kommer till sjukhuset på ett förbesök inför operationen. Då utreds ditt hälsotillstånd med tanke på den kommande operationen. Ta med ifyllt frågeformulär “Förhandsuppgifter inför anestesi” samt medicinkort eller recept på mediciner som du använder.

Du träffar en sjukskötare som intervjuar dig och ger dig muntliga och skriftliga anvisningar hur du ska förbereda dig hemma inför operationen. Du går till laboratoriet och ev. röntgen. Du får äta och dricka före besöket. Du träffar vid behov kirurgen, anestesi läkare och fysioterapeut. Besöket tar cirka 2-4 timmar. Efter besöket får du fara hem.

Telefonsamtal dagen före operationen

På eftermiddagen ringer en sjukskötare från preoperativa polikliniken och berättar vilken tid du ska komma dit på operationsdagens morgon. Du får veta vilka mediciner du ska ta hemma på operationsdagens morgon.

Läkemedel

  • Om du använder Marevan skall medicinen vara på paus i 3 dagar före operation.
  • Om du använder Plavix och/eller Primaspan och/eller Clopidogrel skall medicinerna vara på paus i 1 vecka före operation. Omega kapslar skall vara på paus 1 vecka före operation.
  • Övriga mediciner får tas som vanligt.

3 Operationsdagen

På operationsdagens morgon kommer du till preoperativa polikliniken Y2A på överenskommen tid. Du byter om till operationskläder, dina egna kläder förs till den vårdavdelning där du kommer att vårdas efter operationen. När du blir kallad till operation går du med en sjukskötare till operationssalen.

4 Efter operationen

Efter operationen förs du till uppvakningsavdelningen där du övervakas tills läget är stabilt. Efter det förs du till avdelningen. Smärtpumpen sköter om regelbunden smärtmedicinering i 2-3 dygn, vid behov får du också andra värkmediciner. Följande morgon får du stiga upp med hjälp av skötaren och fysioterapeuten.

Blödning från operationsområdet leds med hjälp av en dränslang till en påse, slangen avlägsnas då blödningen avtar. Till en början får du näring via dropp, övergången till vanlig kost sker småningom enligt läkarens föreskrifter (ät gärna i dagsalen om möjligt). Urinen kommer via en slang, kateter till en påse. Katetern har du i allmänhet i 2 veckor efter operation. Du får använda mobiltelefonen. Vänligen ha mobilen på ljudlös.

06.03.2020 Redaktion_toimitus