1 Operationens syfte

Ena eller båda testiklarna opereras bort  Orsaken till detta är vanligtvis testikelcancer och/eller prostatacancer.

2 Förberedelser

 Förbesök på preoperativa polikliniken Y2A

Du kommer till sjukhuset på ett förbesök inför operationen. Då utreds ditt hälsotillstånd med tanke på kommande operation.

Ta med ifyllt frågeformulär “Förhandsuppgifter inför anestesi” samt medicinkort eller recept på mediciner som du använder. Du träffar en sjukskötare som intervjuar dig och ger dig muntliga och skriftliga anvisningar hur du ska förbereda dig hemma inför operationen. Du går till laboratoriet och ev. röntgen. Du får äta och dricka före besöket. Du träffar vid behov kirurgen, och anestesi läkare. Besöket tar cirka 2-4 timmar. Efter besöket får du fara hem.

Telefonsamtal dagen före operationen

På eftermiddagen ringer en sjukskötare från preoperativa polikliniken Y2A och berättar vilken tid du ska komma dit på operationsdagens morgon.

Du får veta vilka mediciner du ska ta hemma på operationsdagens morgon.

Mediciner

Om du använder Marevan skall medicinen vara på paus 3 dagar före operation

Om du använder Plavix och/eller Primaspan och/eller Aspirin och/eller Clopidogrel pausas 1 vecka före operation.

Omega kapslar skall vara på paus 1 vecka före operation. Övriga mediciner tas normalt

Som värkmedicin kan Panadol och/eller Burana användas om preparaten passar.

Kvällen före operationen får du äta och dricka normalt tills klockan 24. Efter midnatt skall du inte äta eller dricka något. De mediciner som läkaren har ordinerat att du skall ta på operationsmorgonen får du ta med ett litet glas vatten.

Om båda testiklarna skall opereras bort eller om man skall påbörja cytostat eller strålbehandling efter operationen, så har du möjlighet att ta till vara sperma innan operationen. Du kan diskutera detta med sjukskötaren eller med läkaren innan planerad operation.

3 Operationens förlopp

På operationsdagens morgon kommer du till preoperativa polikliniken Y2A på överenskommen tid. Du byter om till operationskläder. Dina egna kläder förs till den vårdavdelning där du kommer att vårdas efter operationen.

När du blir kallad till operation går du med en sjukskötare till operationssalen.

Under operationen tar man bort ena eller båda testiklarna beroende på sjukdomen. Operationen görs i spinalbedövning. Vid behov kan även lite lugnande medel ges.

I samband med operationen kan en testikelprotes gjord av silikon placeras där testikeln tagits bort. Tala med läkaren angående detta innan operationen.

Efter operation

Du förs till uppvakningsavdelningen där du övervakas tills läget är stabilt, varefter du flyttas till avdelningen.  Såret är sytt med smältande stygn som inte behövs tas bort.

En urinkateter har satts  under operationen då urineringen förhindras i och med att spinalbedövning sattes. Urinkatetern tas bort enligt ordination.  Efter urinkateterborttagning kontrolleras att spontan urinering kommer igång på nytt.

Du stannar på avdelningen vanligtvis över natten.

På avdelningen får du använda mobiltelefonen i alla rum. Vänligen håll mobilen på ljudlös.

4 Eftervård

Utskrivning sker vanligtvis på dagen efter operationen. Då läkarna rondat och alla papper är klara får du åka hem. Om så önskas kan du äta lunch i dagsalen och vänta där tills skjutsen ordnas.

Recept på smärtmedicin och efterkontroll tid till kirurgiska polikliniken ges. Eventuell sjukledighet skrivs efter behov.

Om silikonprotes sattes under operationen är det viktigt att kolla upp eventuella infektionssymptom som till exempel; rodnad, svullnad, värk, gulaktig utsöndring eller om du får feber utan förkylningssymptom. Om detta uppstår kan du kontakta avdelningen.

Om båda testiklarna tas bort sjunker det manliga hormonet testosteron. Diskutera eventuella symptom med sjukskötaren eller läkaren innan operationen.

Du får äta och dricka som vanligt efter operation och röra dig normalt. Men tunga lyft bör undvikas några veckor efter operationen.  Duscha får du genast. Epikrisen (en skriftlig dokumentation om vård perioden) fås i samband med hemfärden eller skickas per post hem.

25.02.2020 Redaktion_toimitus