Syfte

Urinledarstent ( Pigtail) sätts då det samlats vätska i njuren/njurarna som hindrar njuren från att fungera normalt. Orsaken till vätskeansamlingen kan vara till exempel; ärrvävnad, tumör eller sten/stenar i urinvägarna.

Förbesök på preoperativa polikliniken

Du kommer till sjukhuset på ett förbesök inför operationen. Då utreds ditt hälsotillstånd med tanke på den kommande operationen. Ta med ifyllt frågeformulär “Förhandsuppgifter inför anestesi” samt medicinkort eller recept på mediciner som du använder. Du träffar en sjukskötare som intervjuar dig och ger dig muntliga och skriftliga anvisningar hur du ska förbereda dig hemma inför operationen. Intervjun kan också ske per telefon. Du går till laboratoriet och eventuellt röntgen. Du får äta och dricka före besöket. Du träffar vid behov kirurgen, anestesiläkaren och fysioterapeuten. Besöket tar cirka 2–4 timmar. Efter besöket får du fara hem.

Telefonsamtal dagen före operationen

På eftermiddagen ringer en sjukskötare från preoperativa polikliniken och berättar vilken tid du ska komma dit på operationsdagens morgon. Du får veta vilka mediciner du ska ta hemma på operationsdagens morgon.

Läkemedel

Om du använder MAREVAN skall medicinen vara på paus i 3 dagar före operation. Om du använder PLAVIX och/eller PRIMASPAN och/eller ASPIRIN och/eller CLOPIDOGREL skall medicinerna vara på paus i 1 vecka före operation. OMEGA kapslar skall vara på paus 1 vecka före operation. Övriga mediciner får tas som vanligt. Som värkmedicin kan ni använda Panadol och/eller Burana om preparaten passar.

Operationens förlopp

På operationsdagens morgon kommer du till preoperativa polikliniken på överenskommen tid. Du byter om till operationskläder. Dina egna kläder förs till den vårdavdelning där du kommer att vårdas efter operationen. När du blir kallad till operation går du med en sjukskötare till operationssalen. Operationen görs i bedövning eller narkos. Stenten förs via urinröret till blåsan och styrs till urinledaren. Efter operationen förs du till uppvakningen tills tillståndet är stabilt. Därefter förs du till avdelningen.

Stenten själv kan orsaka irritation i urinblåsan. Att känna urineringsbehov eller ett tryck på sidan när urinblåsan fylls med urin (tillbakaflöde förbi stenten). Dessa symptom kan orsaka besvär, men de är inte farliga.

Några viktiga klockslag på avdelningen A3

Klockan. 7 kommer labben och tar blodprover. Klockan. 8 frukost. Klockan 8–9 läkarrond. Från klockan. 9 utskrivning av patienter. Klockan. 11.30 lunch. Klockan. 14–15 delas eftermiddagsmedicinerna ut och det är besökstid. Klockan 16.30 middag. Klockan 18–19 besökstid varefter kvällsmålet samt kvällsmedicinerna delas ut. Klockan. 22 börjar nattpersonalen att ronda.

Råd till anhöriga

Besökstiderna är mellan klockan 14–15 samt 18-19 alla dagar. Om tiderna inte passar kan ni komma överens mer personalen om andra tider. Kom inte på besök om ni är förkylda. Besök på operationsdagen bör undvikas. Önskvärt att det är maximalt 2 besökare samtidigt. Vi önskar att anhöriga sinsemellan kommer överens om en kontaktperson som ringer och gör förfrågningar om patientens tillstånd.Efter operationen förs patienten till uppvakningen. Senare på kvällen/nästa morgon fortsätter vården på avdelning A3 och förfrågningar kan göras på numret: 06 213 1672 mellan klockan 13–14.

Efter operationen

Stenten kan förorsaka lindriga smärtor ibland speciellt vid rörelse, smärtmedicin vid behov. Blod kan förekomma i urinen, då är det bra att dricka mera. Annars får du röra på dig som tidigare samt äta och dricka som vanligt. På avdelningen får du använda mobiltelefonen i alla rum. Vänligen ha mobilen på ljudlös.

Eftervård

Utskrivning sker på kvällen eller på dagen efter operationen. Om stenten sätts för längre tid, ordinerar läkaren tid för byte, i allmänhet efter 3–12 månader. Stenten tas bort på kirurgiska polikliniken med cystoscopi (ett instrument som förs via urinröret till urinblåsan och uppåt mot njurarna) i lokabedövning. Byte av pigtail stent görs i ryggmärgsbedövning i operationssalen.   Eventuella tider för kontroller eller dylikt får Du med dig vid utskrivning. Då läkarna rondat och alla papper är klara får du åka hem. Om så önskas kan du äta lunch i dagsalen och vänta där tills skjutsen ordnas.

12.05.2021 a3