1 Operationens syfte

Vid operation avlägsnas urinblåsan och oftast tar man också bort prostatan. Urinledarna som kommer från njurarna fästs vid den del av tunntarmen som förs ut genom buken (stomi), urinen rinner i en påse.

2 Förberedelser

Förbesök på preoperativa polikliniken Y2A

Du kommer till sjukhuset på ett förbesök inför operationen.  Då utreds ditt hälsotillstånd med tanke på den kommande operationen. Ta med ifyllt frågeformulär “Förhandsuppgifter inför anestesi” samt medicinkort eller recept på mediciner som du använder.

Du träffar en sjukskötare som intervjuar dig och ger dig muntliga och skriftliga anvisningar hur du ska förbereda dig hemma inför operationen. Storleken på stödstrumporna mäts under besöket. Du går till laboratoriet och ev. röntgen. Du får äta och dricka före besöket. Du träffar vid behov kirurgen, anestesiläkaren, stomiskötaren samt fysioterapeut. Besöket tar cirka 2-4 timmar. Efter besöket får du fara hem.

Telefonsamtal dagen före operationen

På eftermiddagen ringer en sjukskötare från preoperativa polikliniken Y2A och berättar vilken tid du ska komma dit på operationsdagens morgon.  Du får veta vilka mediciner du ska ta hemma på operationsdagens morgon. Viktigt att komma ihåg att dagen innan operationen skall du äta endast flytande kost.  

Du skall heller inte äta eller dricka något efter kl. 24 kvällen innan operationen. Du ska även tömma tarmen enligt läkarföreskrifter samt duscha kvällen innan operationen och på operations dagen.  Läkaren ordinerar ett blodförtunnande medel som du skall ta kvällen innan operationen.

Läkemedel

Om du använder Marevan skall medicinen vara på paus i 3 dagar före operation. Om du använder Plavix och/eller Primaspan och/eller Clopidogrel skall medicinerna vara på paus i 1 vecka före operation. Omega kapslar skall vara på paus 1 vecka före operation. Övriga mediciner får tas som vanligt

3 Inför operationen

På operationsdagens morgon kommer du till preoperativa polikliniken Y2A på överenskommen tid. Du byter om till operationskläder. Dina egna kläder förs till den vårdavdelning där du kommer att vårdas efter operationen. När du blir kallad till operation går du med en sjukskötare till operationssalen. Efter operationen förs du till uppvakningen, varefter att tillståndet blir stabilt förs du sedan till avdelningen.

Efter operationen

Efter operation får Du näring via dropp och efterhand får du börja äta så småningom (gärna i dagsalen om möjligt). Viktigt att du börjar röra på dig så fort som möjligt efter op. Information och instruktioner får du av fysioterapeuten samt från personalen. Stomiskötaren kommer och besöker dig på avd. och instruerar dig om hur du skall sköta stomin. Du får använda mobiltelefonen på avdelningen i alla rum. Vänligen ha mobilen på ljudlös.

4 Eftervård

Utskrivning sker i allmänhet efter cirka 5-10  dagar efter operationen.  Då läkarna rondat och alla papper är klara får du åka hem. Om så önskas kan du äta lunch i dagsalen och vänta där tills skjutsen ordnas. Eventuella tider för kontroller/stygnborttagning/recept och dylikt får du vid utskrivningen. Du får material med från avdelningen för stomiskötseln för den första tiden. Därefter får du hämta material från närmsta hälsocentral gratis. Epikrisen (dokumentation om vårdperioden) fås vid hemfärden eller skickas hem per post.

28.02.2020 Redaktion_toimitus