Syftet med behandlingen

Målet med behandlingen är att minska prostatans storlek så att prostatabesvären avtar.

Förberedelser

Det är bra att tömma tarmen före behandlingen. Vid behov kan du använda ett mikrolavemang som du kan köpa receptfritt på apotek.

Behandlingens förlopp

På polikliniken tvättar man behandlingsområdet  och urinblåsan töms helt med hjälp av en kateter. Man bedövar penis och urinrör med bedövningsgel som sätts i urinröret. Läkaren bedövar prostatan före insättning av katetern. När bedövningen är klar, för läkaren in PLFT-katetern genom urinröret. För att katetern ska hållas på plats är den försedd med en liten ballong som fylls med sterilt vatten. Genom katetern förs en temperaturmätare in. Till sist förs ytterligare en temperaturmätare in genom ändtarmen och runt penis fästs ett band som avläser temperaturen.

Mikrovågorna värmer upp de besvärande delarna av prostatavävnaden som därigenom förstörs. Genom katetern förs en temperaturmätare in för att mäta temperaturen i prostatavävnaden. Läkaren följer hela processen på en datorskärm och korrigerar mikrovågseffekten vid behov. Under behandlingen kan du uppleva obehag i form av värmekänsla och trängningar. Trots att blåsan är tom, kan du känna urineringsbehov. Om besvären är svåra, kan du få mera avslappnande och trängningsdämpande medel. Obehagen försvinner när behandlingen avbryts. Behandlingen tar cirka 10 - 60 minuter. Reservera ändå cirka 1,5 - 3 timmar för besöket.

Eftervård

Urinvägarna och prostatakörteln svullnar under behandlingen, de behöver därför vila. Det tar tid för svullnaden att gå ner och därför kommer du att ha katetern cirka 2 - 4 veckor.  Har du haft kateter före behandlingen har du katetern kvar i 4 veckor, annars 2 veckor.  För att minska infektionsrisken kommer du att få antibiotika.

Till en början kan det vara svårare att urinera efter att katetern tagits bort, detta lättar efterhand.  Under första tiden kan du uppleva täta trängningar. Det kan också kännas sveda och kan till och med göra lite ont. Besvären minskar stegvis. Den första tiden efter behandlingen kan man se att vävnadsbitar följer med urinen i form av små klumpar. Det kan också synas blod i urinen. Det är normalt och ingenting att oroa sig för.

Eventuella problem: Urinvägsinfektion, omöjligt att urinera, störd erektion i enstaka fall och/eller torr utlösning. Sädesuttömningen sker inte på vanligt sätt, utan säden töms inåt i urinblåsan (torr utlösning) och blandas med urinen. Upplevelsen av utlösningen brukar däremot inte förändras.

Observera

Eftersom du får lugnande medicin kan du inte själv köra hem efter behandlingen!

Om du får urineringssvårigheter, inte alls kan urinera eller får hög feber, är det viktigt att ta kontakt med en läkare.

09.12.2015 VKSadmin