Lokalbehandling av brännskada

Val av lokalbehandlingsmedel och sårförband är en viktig del av vården vid brännskada. Sårförband väljs enligt sårsekretionen.  Det är också viktigt att använda ett  förband som inte fastnar och som är tillräckligt absorberande, detta befrämjar sårets läkning. I samband med förbandsbyte kan man duscha såret.

När sårsekretionen minskat och det börjar bildas ny hud på sårytan räcker det med smörjning med en bassalva (exempelvis Aqualan, Novalan).

Proteinrik kost befrämjar läkningen av brännskadan. Rökning hämmar läkningsprocessen!

Att känna igen en infektion

En brännskada infekteras sällan under den första veckan. Ett gulgrått skikt som bildas efter några dagar påminner om en infektion, men det är för det mesta fråga om att det bildas ett dött hudlager på grund av att såret djupnar.

Symptomen på en infektion är tilltagande smärta och ökad sekretion. Sårområdet är rodnande, hett och svullet. Vid  odling av prov från såret fås ett klart bakteriefynd.

Tilläggsuppgifter fås av avdelningen eller polikliniken, där ni har vårdats.

Sårskötaren från kirurgiska polikliniken eller egen hälsovårdscentral.

 

04.12.2015 VKSadmin