Syftet med åtgärden

Benbrottet sköts med en yttre fixering (extern fixation), som stöder benbrottet. Fixeringspikarna är fixerade i benet. 

Användning av benet/armen

Stöd eller använd benet/armen enligt läkarens föreskrifter, för det befrämjar läkningen av frakturen. Rör på lederna, som är intill fixationsanläggningen, för att uppehålla deras rörlighet. Följ fysioterapeutens föreskrifter.

Vårdföreskrifter

Duscha de ställen, där spikarna går in i huden, och möjliga sår. Syftet med duschningen är att få bort sekret och att mjuka upp eventuell skorvbildning. Använd inte jod- eller spritlösning. Torka huden ordentligt.

Bästa skyddet mot infektion är en torr och ren hud. Täck huden, där spikarna går in, vid behov med sårkompresser.

Ta kontakt med läkare eller skötare, om

  • det kommer varigt sekret från spikroten
  •  tilltagande svullnad och rodnad
  •  temperaturstegring
  • stödanordningen känns lös.

Tilläggsuppgifter

fås från den avdelning där ni vårdats, från egen hälsovårdscentral eller Vasa centralsjukhus akutpoliklinik.

 

04.06.2018 Kirurgiska polikliniken 3