Blåsor

Skorna kan orsaka skavsår eller blåsor. Om en blåsa uppstått,  putsas den med vatten och skyddas med ett förband som inte fastnar, t.ex. fettlapp, silikonnätförband eller motsvarande. Dessa produkter kan köpas från apoteket. Duoderm rekommenderas inte då det är för tätt. Om blåsområdet är svullet, rött eller har tilltagande smärta, kan blåsan ha infekterats. Ta i så fall kontakt med egna vårdenheten.

Sår

Om det uppstår ett sår bör man genast söka vård. Tidigt påbörjad vård gör att såret nästan alltid läks.

Om såret är ytligt, och inte går till muskelvävnaden, kan det som vård räcka med avlastande skoinlägg eller vårdsko som vid sårstället har ett tunnare skikt. Avlastande skoinlägg eller vårdsko är avsedda för fortgående användning även inomhus. Djupare sår sköts med avlastningsgips. I gipset görs en öppning vid sårstället för sårvården.

Lokalbehandling

Sårbotten måste vara ren från all död hud och andra orenheter.

  • Det är viktigt att tvätta händerna före och efter sårvården. Vid sårvård är det bra att använda fabriksrena engångshandskar.
  • Man kan ta smärtmedicin före sårvården. Sårbotten kan också bedövas med produkter som finns att köpas på apoteket, t.ex. Emla.
  • Förband som tagit fast i sårytan lösgörs försiktigt genom blötläggning. Borttagna sårförband kastas direkt i soporna.
  • Duscha såret med 37-gradigt vatten i 1-3 minuter. Vattentrycket får inte vara för hårt eftersom sårbotten kan ta skada. Om duschmöjlighet inte finns, kan man spola såret med koksaltlösning som finns att köpas på apoteket.
  • Rengör sårbotten i samband med duschningen t.ex. med sårkompress (från apoteket). Sårets grundliga rengöring görs av vårdpersonal.
  • Som lokalbehandlingsprodukt till såret har valts ett förband som håller såret lagom fuktigt och varmt, samt absorberar sårsekret utan att såret eller omgivningen lämnas våt.
  • I början bör såret granskas dagligen. I takt med att såret blir renare och såravsöndringen  minskar kan man öka på vårdintervallet.
  • Omgivande hud kan skyddas med en tunn zinksalva, hudsalva eller hudskyddsmedel, t.ex. Cavilon. Bastubad rekommenderas inte om såret är öppet.

Sårskötaren, fotterapeuten eller annan vårdspecialiserad vid vårdenheten hjälper er att välja lämplig lokalvårdsprodukt för såret. Sårförband som är för täta, t.ex. Duoderm, lämpar sig inte för vård av diabetesfotsår eftersom den omgivande huden lätt blir masererad då förbandet inte andas tillräckligt.

04.12.2015 VKSadmin