Borttagning av förband

Sårförband får tas bort 24 timmar efter att såret blivit sytt. Såret får duschas lätt efter det.

 Om det kommer sekret från såret eller om förbandet blir vått, byt bandaget. Om det finns tejp på såret och såret vätskar, bör man ta bort det och byt tejpen enligt skilda instruktioner.

 Det är tillåtet att gå i bastu, bada och simma först efter ett dygn att stygnen tagits bort.

Stygnborttagning

Stygnen eller sårhakarna får tas bort  på hälsovårdscentralen eller arbetsplatshälsovården.

_____  Stygn

_____  Sårhakarna

_____   får tas bort  _______/ _______ i hälsovårdcentralen eller i arbetshälsovården

Beställ tid till stygnborttagning.

Ta kontakt hälsovårdscentralen, om

  • såret orsakar tilltagande smärta
  • riklig blödning eller annat sekret kommer från såret
  • temperaturstegring över 38 grader
  • såret får tilltagande lokal hetta, rodnad eller svullnad.

Övrigt

Du skall undvika tunga lyft (över 3 kg) och ansträngning, om såret finns exempelvis på magen.

25.02.2020 Redaktion_toimitus