Borttagning av förband

Sårförband får tas bort 24 timmar efter att såret blivit sytt. Håll såret rent.

Byt till ett nytt förband, om det kommer sekret från såret eller om förbandet blir vått.  Om det finns tejp på såret och såret vätskar, bör man ta bort  eller byta tejpen enligt skilda instruktioner.

Såret får duschas lätt 24 timmar från det att såret sytts. Det är tillåtet att gå i bastu, bada och simma först efter ett dygn att stygnen tagits bort.

Stygnborttagning

Stygnen eller sårhakarna får tas bort  på hälsovårdscentralen eller arbetsplatshälsovården.

Ring och beställ tid.

Ta kontakt med läkare eller skötare (hälsovårdscentral), om

  • såret orsakar tilltagande smärta
  • riklig blödning eller annat sekret kommer från såret
  • temperaturstegring över 38 grader
  • såret får tilltagande lokal hetta, rodnad eller svullnad.

Övrigt

Du skall undvika tunga lyft (över 3 kg) och ansträngning, om såret finns exempelvis på magen.

04.12.2015 VKSadmin