Syftet med fasciotomi     

Fasciotomi betyder att man öppnar bindvävshinnan runt en muskel för att lätta på vävnadstrycket. Tillståndet uppstår när trycket inom ett slutet anatomiskt rum (kompartment) blir så högt att kapillärperfusionen komprometteras och vävnadsischemi utvecklas. Bindvävnadshinnan öppnas med snitt på längden på båda sidorna. Fasciotomisåret är ett akut öppet sår, som kan sutureras fast eller skötas med hjälp av hudtransplantat.

Det är viktigt att följa upp blodcirkulationen i extremiteterna. Otillräcklig blodcirkulation orsakar tilltagande stark värk och smärta i extremiteterna. Också tilltagande svullnad, känselbrist, låg puls, färgförändring och temperatursänkning. 

Lokalvård av sår

Om hudtransplantation gjorts sköts såret enligt föreskrifter för hudtransplantat och –tagningsställe.

Om såret suturerats fast sköts såret enligt sårvårdsföreskrifter för ett sytt sår.

Annat att observera

Efter fasciotomin är extremiteten ofta svullen. Därför är det viktigt att extremiteten hålls i högläge för att främja blodcirkulationen. Extremiteten bandageras med lätt komprimerande förband.

Tilläggsuppgifter

Sårskötare kir.pkl eller egen hälsovårdsstation.

 

04.12.2015 VKSadmin