Syftet med fasciotomi     

Fasciotomi betyder att man öppnar bindvävshinnan runt en muskel för att lätta på vävnadstrycket. Detta görs för att förhindra muskelskada eller för att upphäva processen. Fasciotomisåret är ett öppet sår, som kan sutureras fast eller skötas med hjälp av hudtransplantat.

Lokalvård av sår

Om hudtransplantation gjorts sköts såret enligt föreskrifter för hudtransplantat och –tagningsställe.

Om såret suturerats fast sköts såret enligt sårvårdsföreskrifter för ett sytt sår.

Annat att observera

Efter fasciotomin är extremiteten ofta svullen. Därför är det viktigt att extremiteten hålls i högläge för att främja blodcirkulationen. Extremiteten bandageras med lätt komprimerande förband.

Tilläggsuppgifter

Avdelning eller poliklinik där du vårdats, eller egen hälsovårdsstation.

 

04.06.2018 Kirurgiska polikliniken 3