Hudens vård

Huden är ofta torr och har sprickor. Fuktig bassalva eller hudolja håller huden elastisk. På grund av försämrad blodcirkulation är  huden känslig för tryck och skavsår. Undvik skor eller strumpor, som skavar och som kan orsaka sår. 

Sårets vård

Torr, svart hud hålls orörd, så att såret har organismens eget skydd mot infektioner. Den svarta huden tas inte bort före det blodkärlskirurgiska ingreppet. Efter operationen faller torr skorv, t.ex. på tårna så småningom bort.

Svarta, torra sår skyddas med torra förband, t.ex. Sorbactband eller foam. På vätskande sår används absorberande förband.

Om ni inte själv kan sköta såret har ni möjlighet att få hjälp från hemsjukvården eller egen hälsovårdscentral .

Tilläggsuppgifter

Fås från den avdelningen där du skötts och av sårsköterskan på kirurgiska polikliniken.

Eller av egen hälsovårdscentral eller hemsjukvård.

04.12.2015 VKSadmin