Hudens vård

 Fuktig bassalva eller hudolja håller huden elastisk.  Undvik skor eller strumpor, som skavar och som kan orsaka sår. 

Sårets vård

Torr, svart hud hålls orörd, så att såret har organismens eget skydd mot infektioner. Den svarta huden tas inte bort före det blodkärlskirurgiska ingreppet.

Svarta, torra sår skyddas med torra förband, t.ex. Sorbactband eller foam. På vätskande sår används absorberande förband.

Som sårförband används: ________________

Om ni inte själv kan sköta såret har ni möjlighet att få hjälp från hemsjukvården eller egen hälsovårdscentral .

Tilläggsuppgifter

Fås från den avdelningen där du skötts och av sårsköterskan på kirurgiska polikliniken.

Eller av egen hälsovårdscentral eller hemsjukvård.

04.06.2018 Kirurgiska polikliniken 3