Lokalbehandling

Tvätta händerna före och efter sårvården. Det är bra att använda engångshandskar.

Smärtmedicin kan tas vid behov före sårvården. Sårytan kan också bedövas med produkter från apoteket (exempelvis Emla).

 Sårförband tas bort strax före sårvården. Sårförband som fastnat i sårytan blöts försiktigt löst. De avlägsnade sårförbanden sätts direkt i skräppåsen.

Såret duschas ca 1-3 minuter med 37-gradigt vatten.  Om det inte finns duschmöjligheter, kan såret sköljas med koksaltlösning som fås från apoteket.

Rengör sårytan i samband med duschen med exempelvis sårkompresser (från apoteket). En grundligare rengöring av såret görs av vårdpersonalen.

Om såret vätskar rikligt eller om såret inflammeras, görs rengöringen och förbandsbyte dagligen.

Sårkanterna kan vid behov skyddas med ett tunt lager zinksalva, bassalva eller hudskyddsmedel (exempelvis Cavilon).

Bastubad rekommenderas inte så länge såret är öppet.

Val av sårförband

Sårvårdsprodukten bör suga upp sekret från såret. Då såret blir renare och sårsekretionen minskar sker sårvården mera sällan.

Vårdpersonalen och sårskötaren handleder med att välja de rätta sårförbanden och ge råd med sårskötseln.

Vid bensår används medicinsk kompressionsstrumpa eller kompressionsförband. Behandling av svullnad förverkligas vanligtvis med lågelastiska eller fl era lagers kompressionsförband, om såret vätskar rikligt. De lågelastiska förbanden innehåller inte gummi. Man använder 2 förband per ben.

Den kompression man uppnår med förbanden grundar sig på en god lindningsteknik. Som hjälp behövs ofta en person, som kan lindandet. Kompressionstrycket är som störst runt vristen och minskar upp mot benet. När sårsekretionen minskar och såret börjar läka, påbörjas användning av vårdande stödstrumpa.

Vårdande stödstrumpa är efter läkarens rekommendation och väljs alltid efter patientens egna mått.  De kan också göras individuellt åt patienten. Vårdstrumporna påklädes genast på morgonen och tas bort till natten. 

Om infektion förekommer i såret planeras lokalbehandlingen av såret alltid med läkare och vårdpersonal. Om du inte själv kan sköta såret har du möjlighet att få hjälp från hemsjukvården eller egen hälsovårdscentral.

Motion

Regelbunden motion tillsammans med den övriga vården befrämjar blodcirkulationen och förbättrar muskelpumpens funktion. Stig turvis på tårna och hälarna 15 gånger några gånger per dag. Rör fotbladet upp och ner från vristen. Undvik att stå/sitta länge i samma ställning. Håll fötterna i högläge över hjärtnivån då du ligger till sängs och också dagtid då det är möjligt.

Näring

En fullvärdig kost befrämjar hälsan och tillfrisknandet.  Tobaksrökning hämmar läkningsprocessen.

Tilläggsuppgifter fås av

  • avdelningen där ni vårdats
  • egen hälsovårdscentral
  • hemsjukvården
  • blodkärlspolikliniken
04.06.2018 Kirurgiska polikliniken 3