Pigmenteringen  ser genast efter åtgärden mycket mörkare ut än vad slutresultatet blir. Huden kan bli röd, men rodnaden lugnar sig  inom några dagar och slutresultatet av pigmenteringen börjar synas.

Eftervård

  • Håll det pigmenterade området rent.
  • Skyddsförbandet som lagts på det pigmenterade området kan tas bort efter 1 dygn, varefter ni kan gå i duschen och blöta ner det pigmenterade området.
  • Luftbad är bra efter duschningen.
  • Tvätta alltid händerna noggrant före smörjning.
  • Lägg ett tunt lager Bepanthen på det behandlade området och skydda det med ett rent förband. Fortsätt med behandlingen i 3-4 veckors tid.
  • Behandla det pigmenterade området dagligen åtminstone 1 gång per dag, helst 2 gånger  för att  förhindra skorvbildning.
  • Simning, bastubad och svettgymnastik är skäl att undvika under en veckas tid.
  • Det pigmenterade området torkar och det kan bildas sårskorv, som man inte får riva bort.

Att observera

Kontakta sårskötare om det pigmenterade området verkar inflammerat. Tecken på inflammation är stegring, rodnad och svullnad samt varigt sekret eller fortsatt blödning från det pigmenterade området.

Kontaktuppgifter, om du har frågor gällande pigmentering eller dess fortsatta vård:

Sårskötare

VCS, kirurgiska polikliniken

06.03.2020 Redaktion_toimitus