BRÖSTFÖRMINSKNINGSOPERATION (reduktiomammaplastia)

Före operation

Brösten röntgas (mammografi och/eller ultraljud) före operation där det säkerställs att inga tumörer finns i brösten. Röntgenundersökningen får inte vara äldre än sex månader före planerad operation.

Mediciner som ökar blödningsrisken (t.ex. Aspirin, Disperin) skall pausas 1 vecka före operation. Ifall medicinen är ordinerad på grund av eftervård av hjärt-  eller hjärninfarkt, skall detta diskuteras med läkare före medicinen pausas. Paus av Marevan- och Plavix-medicinering skall även bedömas individuellt.

Blodtryckssjukdom och diabetes skall vara i balans och väl omskötta. Omega-3 och andra naturpreparat skall pausas 2 veckor före operation. Tobaksrökning (och andra nikotinpreparat) skall avslutas helt och hållet 4 veckor före operation och 4 veckor efter operation eftersom dessa höjer risken för komplikationer trefaldigt.

Andra egna mediciner får tas på morgonen för operationsdagen med en liten mängd vatten.

Det är viktigt att vara oäten och odrucken från klockan 22.00 dagen före operation.

Operationen

Bröstförminskningsoperation (reduktiomammaplastia) görs då besvär eller symptom uppkommer på grund av mycket stora bröst eller då brösten är av olika storlek. Vid operationen tas körtelvävnad, fett och hud bort från bröstet, samtidigt korrigeras även bröstvårtans position om behov finns. Före operation görs operationsritningar på huden med tuschpenna. Operationssätt/teknik planeras individuellt.

Att amma efter en bröstförminskningsoperation är ofta möjligt också då bröstvårtan flyttats (men endast i de fall då bröstvårtan ligger kvar mot körtelvävnad). Ifall bröstvårtans läge flyttas från körtelvävnaden är amning inte längre möjlig eftersom bröstmjölksgångarna då är brutna.

Eventuell graviditet är bra att planera tidigast 1 år efter operationen så bröstvävnaden har hunnit läka klart. En graviditet och amning kan ändra bröstens form och storlek också efter en bröstförminsknings-operation, därför är det bäst att genomföra operationen först då man fött de barn man tänkt skaffa.

Komplikationer

En rejäl övervikt ökar risken för komplikationer och operationen kan då inte genomföras på ett säkert sätt. Viktnedgång efter operationen kan påverka brösten och de kan förlora sin form. Tobaksprodukter höjer komplikationsriskerna trefaldigt och försämrar blodcirkulationen i operationsområdet. De komplikationer som kan uppstå är blödning (2-5%), ansamling av vävnadsvätska (3-10%), sårinfektion (2-5%) och känselstörningar i bröstvårtan (5-15%) och cirkulationsstörningar i bröstvårtan ( 1-3%) operationssåret (10-20%) och i fettvävnaden (2-5%).

Allvarliga cirkulationsstörningar i bröstvårtan kan i värsta fall leda till nekros och då måste bröstvårtan tas bort. Cirkulationsstörningar i fettvävnaden kan leda till förhårdnader som kan kännas som knutar i bröstet. Risk för ventrombos finns också i samband med operation. Ifall patienten har speciella riskfaktorer som ökar trombosrisken såsom övervikt, tidigare ventromboser eller hormonmedicinering, ges blodförtunnande läkemedel efter operationen som fortsätter hemma 7-10 dagar.

Ärrvävnadsbildningen är individuell. Stor ärrvävnad (rodnad, klåda och svullnad av ärret) kan vid behov förebyggas/skötas med sårtejp (Micropore), silikontejp (Mepiform) eller silikongel (Kelo-Cote) under några månaders tid. I ärrvävnaden kan det uppkomma bestående nervsmärta. Ärrvävnaden är bestående och de kan inte tas bort men ärren ljusnar och bleknar vanligtvis med tiden (under 1-2 års tid).

Efter operation

I de opererade brösten sätts ofta dräner under operationen för att blod och vävnadsvätska skall rinna bort. Dagen efter operationen blir patienten oftast utskriven och dränerna tas vanligtvis  bort före hemfärd. Det är tillåtet att duscha andra dagen. Sårtejpen skall vara på såren 4 veckor (vid vissa operationssätt 2-3 månader). Ifall tejpen lossnar eller blir blodiga tas tejpen bort och byts till nytt. Ifall såret vätskar löns det att ta bort sårtejpen, duscha såret och lägga på torra förband. Att såren vätskar och läkningen går långsamt är rätt vanligt (10-40% av patienterna) och  beror på att såren är långa och då kan trådarna som såret sytts fast med börja synas. Bastubad och simning rekommenderas inte före såren har läkt.

Stöd-bh (och ibland även sport-bh) skall användas dygnet runt i åtminstone 2 veckor och därefter 2-6 veckor dagtid beroende på vilken teknik som använts under operationen. Bygel-bh kan börja användas

1-2 månader efter operation med läkares tillåtelse. Genast efter operationen kan formen på brösten vara "överdrivet formade" och huden runt såren vara rynkig. Brösten omformas och huden återfår sin spänst efter operationen under flera månaders tid. Operationen åtföljs oftast av en månads sjukledighet. Då en månad gått efter operationen kan all form av motion utövas utan begränsningar, så länge det känns bra och inga smärtor uppkommer.

Stygnborttagning

 Ifall det finns stygn runt bröstvårtan (icke smältbara) tas de bort 10 dagar efter operationen på egen hälsovårdscentral. Oftast används tråd som smälter av sig själv i operationssåren. Ifall såret vid något ställe vätskar och operationstråden syns och irriterar, kan tråden tas bort ifall det gått cirka 2 veckor från operationen.

Efterkontroll

 1-2 månader efter operationen är det dags för efterkontroll. Andra kontrollbesök bestäms efter behov.

Kontakta egen läkare, arbetsplatsläkare eller centralsjukhuset ifall

  • såret blöder kraftigt
  • ifall det uppstår tilltagande smärta, rodnad, svullnad eller hetta i bröstet
  • såret utsöndrar varig vätska
  • över 38 graders feber över 1 dygn.

Kontaktuppgifter

Sårpolikliniken tfn 06 213 1533

Avd T2 tfn 06 213 1652

06.03.2020 Redaktion_toimitus