Före operationen

Före operationen bör eventuell hormonhämmande medicinering pausas (tamoxifen, aromatas-hämmare) 2 veckor före operationen och 2 veckor efter operationen, eftersom dessa utgör eller kan utgöra en förhöjd risk för ventromboser. En paus i den hormonhämmande medicineringen ökar inte risken för canceråterfall.

Läkemedel som orsakar blödning (bl.a. Aspirin, Disperin) bör pausas 1 vecka före operation. Om  medicinen är ordinerad för eftervård av hjärt- eller hjärninfarkt, måste man individuellt ta ställning till pausningen och risker som förorsakas av detta. Även uppehåll gällande med Marevan- ja Plavix-medicinering avtalas individuellt. Blodtryckssjukdom och diabetes bör vara i vårdbalans. Omega-3 och andra hälsokostpreparat bör pausas 2 veckor före operationen. Mediciner och andra preparat påbörjas  igen 1 vecka efter operationen, under förutsättning att tillfrisknandet är normalt. 

Tobaksrökning (och nikotinpreparat) bör helt avslutas 4 veckor före operationen och 4 veckor efter operationen, eftersom det höjer risken för komplikationer (blodcirkulationsstörningar speciellt i fliken,  lambån, och i sårkanterna).

Hemmamedicinerna kan tas på operationsdagens morgon med en liten mängd vätska (vatten), men i övrigt ska Ni vara odrucken och oäten sedan kl 22 kvällen före ingreppet.

Operation

Bröstrekonstruktionsoperation genom så kallad LD-lambå (utgörs av latissimus dorsi- eller breda ryggmuskeln) görs antingen omedelbart i samband med bröstamputation på grund av bröstcancer eller i ett senare skede. Tidpunkten avgörs beroende på typen av bröstcancer och på patientens egen åsikt. Under operationen frigörs den breda ryggmuskeln och därtill hörande hud/underhudsfettflik så att endast blodkärlskontakten kvarstår och denna så kallade lambå förs via armhålan fram till bröstkorgen för att ersätta den förlorade bröstvävnaden. Vid behov fås tilläggsvolym med hjälp av en silikonprotes.

Det andra bröstet kan även förminskas (görs vanligen i ett senare skede, när det rekonstruerade bröstet har hittat sin slutliga form och position). Vid operationen strävar man till att ärret som uppstår på ryggsidan (20 – 25 cm) ska kunna gömmas under bh-bandet.  Känseln i flikens/lambåns hud kan vara nedsatt, medan den hud som bibehålls på bröstet ofta återfår god känsel.  Huden i bröstområdet är ofta täckt av blånader (speciellt vid rekonstruktioner som utförs omedelbart) och det kan ta upp till flera veckor innan svullnaden lägger sig och blånaderna bleknar. 

Komplikationer

Den breda ryggmuskeln används vid t.ex. roddrörelser och vid skidåkning (parstakning), och muskelstyrkan kan vara nedsatt vid den här typen av rörelser. Övriga kringliggande muskler kompenserar med tiden den avsaknade muskelaktiviteten, men situationen kräver speciell uppmärksamhet vid träningsmomenten. 

Betydande övervikt ökar komplikationsriskerna och operationen kan därför inte utföras tillräckligt tryggt. Rökning tredubblar komplikationsriskerna. Även andra nikotinpreparat försvagar den perifera blodcirkulationen och sårområdets blodcirkulation och inverkar negativt på samma sätt som tobaksrökning. Operationen kan inte utföras om patienten röker eller använder nikotinpreparat.

Operationskomplikationer är efterblödning (2-5%), ansamling av vävnadsvätska (10-40%), sårinfektion (2-3%) och känselstörningar i huden (5-15%) samt blodcirkulationsstörningar i sårkanterna (3-5%) som kan ge upphov till att såret går upp eller långsam läkning i sårområdet (5-15%). Ifall blödningen är riklig, kan man behöva göra en ny operation för att behandla detta. En mindre blodansamling kan vid behov tömmas med nål och spruta 10-14 dagar efter operationen.

Rygglambåns blodcirkulation är tillförlitlig, störningar i den arteriella blodcirkulationen är mycket sällsynta (klart under 1 procent) och har oftast samband med att blodkärlsstammen skadats vid den tidigare operationen (ärrvävnad), arterioskleros eller rökning. Den vanligaste formen är störning i det  venösa blodcirkulationens återflöde, som i akuta fall kan ha samband med tryck som uppstått på grund av blodkoageln. Hos några procent av patienterna kan under den första veckan i sittande läge observeras störningar i det venösa återflödet, en störning som återställs i liggande läge. Det här kräver speciell uppmärksamhet och kan fördröja utskrivningen från sjukhus.

Efter operationen finns risk för ventrombos. Ifall patienten har speciella riskfaktorer som höjer ventrombosrisken (övervikt, tidigare ventrombos, hormonmedicinering) ges patienten efter operationen subkutanten injektion med blodförtunningsmedel, som fortsätter  att ges även efter utskrivningen under 10 -20 dagars.

Ärrbildningen är individuell. Extrem ärrbildning (rodnad, klåda och upphöjd ärrvävnad) ska vid behov förebyggas/behandlas med sårtejp (Micropore), silikontejp (Mepiform) eller silikongel (Kelo-Cote) under flera månaders tid. Ärren kan ha samband med bestående nervsmärta. Ärren är bestående och de kan inte helt avlägsnas på något sätt, men de bleknar oftast med tiden när ärret mognar (under 1-2 års tid).

Efter operationen

Utskrivning från sjukhuset sker vanligen på tredje dagen efter operationen. Dränagerören i bröstområdet avlägsnas vanligtvis före utskrivningen, men dränageröret på ryggen tas vanligen bort senare, när vätskeflödet har minskat, vanligen dock senast efter 10 dagar.

Man kan duscha på andra dagen efter operationen. Sårtejp ska hållas på såret i 4 veckor. Om avvikande ärrvävnad uppstår eller om sådant uppstått tidigare, bör behandlingen med sårtejp fortgå i 3-6 månader. Flagnande och blodfläckad sårtejp kan tas bort och ersättas med ny tejp. Om såret senare vätskar, bör  tejpet tas bort, duscha sårområdet och täckas med torr kompress. Bastubad och simning rekommenderas ej förrän såren läkts helt. Stadig stöd-bh används i 4 veckor efter operationen.

En rikligare ansamling av vävnadsvätska förekommer bland 15-40% av patienterna. Dessa ansamlingar kan behöva tömmas med nål och spruta med cirka 1 veckas intervaller. Vätskeansamlingarna förebyggs vid operationen genom att applicera av fixerande stygn samt att efter operationen använda stöd-bh, -kläder och -förband. I utdragna situationer är det ibland nödvändigt att spruta in ett uttorkande ämne i den vätskande håligheten. Sällan krävs en ny operation, där kapseln som upprätthåller vätske-utsöndringen avlägsnas.  

Cirka 6 månader efter rekonstruktionsoperationen, när bröstet har lagt sig och hittat sin slutliga position, förses det rekonstruerade bröstet med bröstvårta vid en operation under lokalbedövning och vårtgården tatueras senare i 1-3 etapper av sjukskötare.

Stygnborttagning

I operationssåren används vanligen tråd som smälter bort. Ifall något stygn vätskar sig och man kan se trådmaterial som håller såret öppet och utsöndrar vätska, kan det synliga trådmaterialet avlägsnas, när det förflutit ett par veckor efter operationen.

Efterkontroll

1-2 månader efter operationen sker ett kontrollbesök. Övriga kontroller överenskommes enligt behov.

Kontakta egenläkare, arbetsplatsläkare eller centralsjukhuset ifall

  • såret blöder kraftigt
  • det uppstår tilltagande smärta, hetta, rodnad eller svullnad i bröstet
  • såret utsöndrar varig vätska
  • över 38 graders feber varat över 1 dygn.

Kontaktuppgifter till Vasa centralsjukhus

Sårpolikliniken, tfn 06 213 1533

Plastikkirurgiska och allmänkirurgiska avdelningen, tfn 06 213 1652 

06.03.2020 Redaktion_toimitus