Före operationen

Före operationen bör huden på magen vara hel och i så bra skick som möjligt, speciellt naveln och det nedre vecket, dit såren formas. Vikten bör vara stabiliserad och nutritionen i bra balans, så att läkningen av sår och vävnad är tryggad. 

Läkemedel som orsakar blödning (bl.a. Aspirin, Disperin) bör pausas 1 vecka före operation. Om medicinen är ordinerad för eftervård av hjärt- eller hjärninfarkt, måste man individuellt ta ställning till pausningen och risker som kan förorsakas av detta. Även uppehåll gällande Marevan- och Plavix-medicinering avtalas individuellt. Blodtryckssjukdom och diabetes bör vara i vårdbalans. Omega-3 och andra hälsokostpreparat bör pausas 2 veckor före operation. Mediciner och andra preparat kan påbörjas igen 1 vecka efter operationen.

Tobaksrökning (och nikotinpreparat) bör helt avslutas 4 veckor före operationen och pausningen bör fortgå 4 veckor efter operationen, eftersom det höjer risken för komplikationer. (Speciellt blodcirkulationsstörningar i fliken, lambån och i sårkanterna).

Hemmedicinerna kan tas på operationsdagens morgon med en liten mängd vätska (vatten), men i övrigt ska Ni vara odrucken och oäten sedan kl 22.00 kvällen före ingreppet.

Operationen

Formkorrigering av magen (abdominoplasti) görs vid symptom orsakade av överflödig hängande hud och hudvävnad. Ifall tänjningen av vävnad har orsakat separation av de raka magmusklerna och detta orsakar funktionell skada eller bråck, korrigeras även detta vid operationen. Vid operationen avlägsnas överflödig hud och subkutant fett.  Samtidigt lösgörs naveln från sitt fäste och flyttas till ett nyt ställe i höjd med tarmbenskammen genom att göra  ett nytt hål åt den i den kvarvarande huden. Före operationen  görs operationsskisserna på huden med tusch. Operationssättet planeras individuellt.

Komplikationer

Avsevärd övervikt ökar komplikationerna  och därför kan operationen inte genomföras tillräckligt tryggt. Rökning ökar komplikationsriskerna trefaldigt. Även andra nikotinpreparat försvagar den perifera blodcirkulationen, blodcirkulationen i sårområdet och inverkar på samma sätt negativt.

Operationskomplikationer är efterblödning (2-6%), ansamling av vävnadsvätska (5-20%), sårinfektion (2-8%) och känselstörningar i huden (5-15%) samt blodcirkulationsstörningar i sårkanterna (5-10%) och fettvävnaden (3-8%),  vilket kan ge upphov till att såret går upp eller orsakar långsam läkning i sårområdet (10-30%). Ifall blödningen är riklig, kan detta behöva skötas med en ny operation. En mindre blodansamling kan vid behov tömmas med nål och spruta 10-14 dagar efter operationen.

Efter operationen finns risk för ventrombos. Ifall patienten har speciella riskfaktorer som höjer risken för ventrombos, (övervikt, tidigare ventrombos, hormonmedicinering) ges patienten efter operationen subkutant en injektion med blodförtunningsmedel, som fortsätter att ges även efter utskrivingen under 10-20 dagar.

Ärrbildningen är individuell. Extrem ärrbildning (rodnad, klåda och upphöjd ärrvävnad) ska vid behov förebyggas/behandlas med sårtejp (Micropore), silikontejp (Mepiform) eller silikongel (Kelo-Cote) under flera månaders tid. Ärren kan ha samband med bestående nervsmärta. Ärren är bestående och de kan inte avlägsnas helt på något sätt, men de bleknar oftast med tiden då ärret mognar (under 1-2 års tid).

Efter operation

 Vid operationen insätts dränagerör i magen för att avlägsna blod och vävnadsvätska. De tas oftast bort  efter några dagar, när vätskeflödet minskat, vanligen dock senast efter 2 veckor. Det går bra att duscha på andra dagen efter operationen. Ifall magmuskler eller bråck har korrigerats med operation, kan stramningen p.g.a. stygn eller nät, orsaka markant smärta vid rörelser under de första 1-2 veckorna. Sårtejp används 4 veckor. Om det uppstår avvikande ärrvävnadsbildning eller om sådant har uppstått tidigare, bör tejpbehandling fortsättas 3-6 månader. Tejp som lossnat eller är blodiga kan avlägsnas och bytas till nya. Om såret senare vätskar, bör tejpet tas bort, sårområdet duschas och täckas med torr kompress. Vätskning och fördröjd läkning av såret är relativt vanligt (10-40% av patienterna), p.g.a. att såren är långa och att stygn kan komma upp till ytan. Bastubad och simning rekommenderas inte förrän såren läkt.

En rikligare ansamling av vävnadsvätska förekommer hos 10-15% av patienterna. Dessa ansamlingar kan behöva tömmas flera gånger med nål och spruta med cirka 1 veckas intervaller. Vätskeansamlingarna förebyggs vid operationen genom att applicera fixerande stygn samt att efter operationen använda stödväst, -kläder och -förband. I utdragna situationer är det ibland nödvändigt att spruta in ett uttorkande ämne i den vätskande håligheten. Sällan krävs en ny operation, där kapseln som upprätthåller vätskeutsöndringen avlägsnas.

Stödväst och/eller -kläder används i 4 veckor efter operationen. Om det i operationen har korrigerats magmuskler eller bråck, bör stödvästen användas 6 veckor och tunga ansträngningar undvikas (tillåtet  att lyfta 1 kg).

Stygnborttagning

 Eventuella osmältbara stygn runt naveln tas bort vid öppenhälsovården  10 dygn  efter operationen. Oftast sys såren med stygn som smälter bort. Om något stygnställe vätskar och stygnet som håller såret öppet är synligt och orsakar vätskandet, kan stygnet tas bort då det gått några veckor efter operationen.

Efterkontroll

1-2 månader efter operationen sker ett kontrollbesök. Övriga kontroller överenskommes enligt behov.

Kontaktuppgifter till Vasa centralsjukhus

Kontakta egenläkare, arbetsplatsläkare eller centralsjukhuset ifall

  • såret blöder kraftigt
  • det uppstår tilltagande smärta, hetta, rodnad eller svullnad
  • såret utsöndrar varig vätska
  • över 38 graders feber varat i över 1 dygn.

Sårpolikliniken, tfn 06 213 1533
Plastik/allmänkir avd T2 06-213 1652

06.03.2020 Redaktion_toimitus