En tromb i venen ( blodpropp) kan lossna och följa med blodet i venerna till lungan. Venerna i lungan är tunna, tromben kan fastna i lungvenen och förhindra blodets flöde och blockera blodets syreupptagning i den del som lungvenen försörjer.

Symtom från en lungemboli

 • Andtäppa/ andnöd
 • Bröstsmärtor/ stickningar i bröstet vid inandning
 • Hosta
 • Trötthet/nedsatt allmänkondition
 • Kollaps

Också vid en lungemboli behöver inte alla symtom uppkomma på samma gång och symtomen kan vara lindriga, diagnostiseringen kan vara svår.

Faktorer som ökar risken att få lungemboli

 • tidigare insjuknanden i vemtrombos eller lungemboli
 • operation eller långvarigt sängläge
 • lång bil eller flygresa
 • graviditet
 • Övriga riskfaktorer
 • vissa ärftliga sjukdomar
 • vissa elakartade tumörer
 • vissa kroniska inflammationer
 • p-piller och hormonmediciner
 • fetma

Diagnostisering av lungemboli

Lungemboli diagnostiseras med en CT undersökning  som utförs på röntgenavdelningen.

Behandling av lungemboli

När diagnosen är fastställd påbörjas genast AK-behandling (antikoagulantia behandling).

Om vården också gäller en djup ventrombos används som tilläggs behandling stödstrumpor eller idealbindor.

14.08.2017 Redaktion_Toimitus