Inom hematologin används Mabthera främst för behandling av kronisk lymfatisk leukemi ( KLL) men även för andra lymfom ( s.k B-cellslymfom ). Personer  med kronisk lymfatisk leukemi har ett överskott av avvikande B-lymfocyter ( en typ av vita blodkroppar). Dessa avvikande B-lymfocyter ger upphov till sjukdomssymtom.

Mabthera hjälper kroppens egna försvarsmekanismer att förstöra dessa avvikande B-lymfocyter.

Mabthera ges som infusion dvs. dropp direkt i blodkärlet. Den första behandlingen tar i allmänhet 5-6 timmar. De följande behandlingarna kan oftast ges snabbare på ca 3- 4 timmar. Behandlingen ges på sjukhus med 1-4 veckors intervaller. Behandling  med Mabthera ges i allmänhet 6-8 gånger.

Förberedelser inför Mabthera behandling

Mabthera får inte användas under graviditet eller amning. Berätta även för din läkare om du har högt blodtryck, någon hjärtsjukdom eller leverinflammation (hepatit). Tag alltid med dig en fullständig medicinlista på de läkemedel du använder. Om du använder blodtrycksmedicin, tag inte blodtrycksmedicin den dagen du skall få Mabthera behandling.

Under infusionsdagen bör du klä dej i bekväma kläder och ta gärna med dig något att fördriva tiden med som tex. en bok, tidning eller musik.

Efter slutförd behandling bör du stå i kontakt med din läkare/sjukskötare om:

  • Du får andnöd
  • Du får hög feber
  • Du får vilka som helst besvär som kunde tyda på att du har en infektion
03.08.2017 Redaktion_Toimitus