En sternalpunktion tas för att utreda benmärgens funktion, för att eventuellt diagnostisera en blodsjukdom. Undersökningen behöver inga förberedelser, vid behov kan smärtmedicin ges på förhand.

Benmärg finns bara i skelettets hålrum. Det finns två ställen man kan ta benmärg från genom punktion. Ena stället är överst i bröstbenet, där det är som tjockast (sternum), tar man provet därifrån kallas det sternalpunktion(STP).

Det andra stället är i bäckenet, i höftkammen (crista), tar man provet därifrån kallas det för cristapunktion.

Som patient får du lägga dig på en brits/säng och lokalbedövning sätts där provet skall tas, detta kan svida en kort stund men därefter är nästan all smärta borta. En speciell nål används för att punktera huden och det hårda skelettet in till hålrummet där benmärgen bildas.

Ca 0,5-1 ml är det enda som behövs sugas ut av den vätskeliknande benmärgen, en speciell, lite obehaglig känsla uppkommer under den mycket korta stund det tar att suga ut benmärgsprovet. Nålen avlägsnas och plåster och lite ömhet är det enda som påminner om provet efteråt.

03.12.2015 VKSadmin