Cancersjukdomar och strålbehandling

Cancer

Cancer är ett samlingsnamn för många olika sjukdomar som kännetecknas av okontrollerad celldelning.

I människans celler sker ständigt förändringar och ibland kan det uppstå en skada i cellen. Normalt korrigerar kroppens försvarsmekanismer skadan. Ifall kroppens försvarsmekanismer inte klarar av att reparera skadan kan cellerna börja dela på sig på ett okontrollerat sätt. Då pratar man om cancer.

Cancersjukdomarna indelas i olika grupper enligt läge i kroppen och tillväxtsätt.

Cancerpatientens stödtjänster

Vasa sjukvårdsdistrikts information om coronavaccinationer för cancerpatienter

Cancersjukdomarna