Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor.

Det vanligaste symtomet är en knöl i bröstet. Ofta upptäcker man bröstcancer genom mammografi, det vill säga i bröströntgen.  Efteråt tar man en provbit från bröstet, vilken undersöks av en patolog.

Bröstcancer upptäcks ofta redan i ett tidigt skede. Behandlingen har dessutom blivit effektivare än tidigare. Därför har prognosen blivit allt bättre och många botas helt.

Behandlingsmetoderna är

  • operation
  • cytostatika
  • strålbehandling
  • hormonbehandling
  • målinriktad behandling

Cytostatika är mediciner som förstör cancercellerna. Cytostatikabehandlingen kan ges med dropp intravenöst eller som tablett/kapsel oralt.

Vårdplanen är alltid individuell.

 

Läs mera här

Bröstcancer (Cancerorganisationerna)

Bröstcancer (Terveyskylä, på finska)

Bröstcancer (Terveyskirjasto, på finska)

03.12.2020 forskningsskötare