I början orsakar Cancer i bukspottkörteln inga eller endast obetydliga symtom och därför har sjukdomen ofta framskridit då den konstateras. Typiska symtom är viktnedgång, smärta i övre delen av buken, ryggvärk och gul hud.

Cancer i bukspottkörteln behandlas med operation, cytostatika och strålbehandling. Cytostatika är mediciner som förstör cancercellerna. Cytostatikabehandlingen kan ges med dropp intravenöst eller som tablett/kapsel oralt.

Vårdplanen är alltid individuell.

 

Läs mera här

Bukspottkörtelcancer (Terveyskylä, på finska)

Bukspottkörtelcancer (Terveyskirjasto, på finska)

Bukspottkörtelcanser (Cancerorganisationerna, på finska)

 

03.12.2020 forskningsskötare