Det vanligaste symtomet på cancer i urinblåsan är blod i urinen.

Merparten av tumörerna kan avlägsnas genom cystoskopi, där tumören hyvlas bort från urinblåsan. Ytterligare kan man skölja urinblåsan med medicinlösningar.

Ibland måste hela urinblåsan tas bort.

Cytostatika eller strålbehandling kan också behövas. Cytostatika är mediciner som förstör cancercellerna. Cytostatikabehandlingen kan ges med dropp intravenöst eller som tablett/kapsel oralt.

Vårdplanen är alltid individuell.

 

Läs mera här

Cancer i urinblåsan (Cancerorganisationerna, på finska)

Cancer i urinblåsan (Terveyskirjasto, på finska)

03.12.2020 Forskningsskötare