Tilläggsinformation:

Rehabilitering, välbefinnande och stödtjänster

Palliativa polikliniken

 

Läs mera på andra webbplatser:

https://www.pohjanmaansyopayhdistys.fi/sv

https://hoito-ohjeet.fi/sv

https://www.terveyskyla.fi/syopatalo (på finska)

https://ficanwest.fi/ (på finska)

 

03.09.2020 Forskningsskötare