Tilläggsinformation:

Rehabilitering, välbefinnande och stödtjänster

Palliativa polikliniken

 

Läs mera på andra webbplatser:

Österbottens cancerförening

Vårddirektiv och information om hälsan

Hälsobyn/cancerhuset (på finska)

Ficanwest - Västra Cancercentret

 

03.09.2020 Forskningsskötare