Misstanke om cancer hos sig själv eller hos en närstående samt insjuknande i cancer, påverkar det dagliga livet och väcker många frågor, både för den som drabbas och för anhöriga. Välbefinnande, rehabilitering och stödtjänster sidan innehåller en sammanställning av pålitlig information samt råd för hur du själv kan befrämja ditt välbefinnande och din rehabilitering.

På den här webbplatsen hittar du information från olika sektorer, varifrån du kan få stöd vid misstanke om cancer, behandling, rehabilitering och anpassning till den nya vardagen. Återhämtning, upprätthålla en normal vardag och bästa möjliga livskvalitet är de målsättningar vi alltid strävar till, oberoende av sjukdom.

Vårdkedjorna

Vårdkedjor  har gjorts för cancersjukdomar. Vårdkedjorna beskriver hur vården framskrider på sjukhuset.

Genom hela vårdkedjan får du och dina anhöriga stöd

Du kan vid behov be personalen på din vårdande enhet att hjälpa dig att kontakta dom.

Personalen hjälper dig även att få kontakt med

  • fysioterapeut, om du behöver hjälp med att röra dig i vardagen eller främja din kondition.
  • näringsterapeut, om du behöver hjälp med näringsrådgivning

Österbottens cancerförening hjälper dig och dina anhöriga i de psykiska utmaningar som cancern medför samt i de frågor som berör förändringar i livssituationen på grund av cancer.

Kamratstöd

Då en person insjuknar i en allvarlig sjukdom har kamratstöd visat sig vara mycket viktigt. Du kan fråga om kamratstöd och om Österbottens cancerförening av koordinatorn för frivilligarbete Maria Heikkilä-Nyman tel. 010 8436 004.

Cancerföreningens cancerskötare är anträffbar på onkologiska polikliniken.

Du kan dessutom delta i evenemang som sjukhuset och cancerföreningen ordnar.

Guider

Kurser som stöder rehabiliteringen

Du kan söka dig till kurser som ordnas av cancerorganisationerna  1–2 år efter att du insjuknat i cancer. Syftet med kurserna är att hjälpa dig att anpassa dig till din nya situation och att leva så fullvärdigt som möjligt oberoende av din sjukdom eller eventuella begränsningar. Du kan vända dig till en rehabiliteringshandledare  eller din lokala cancerförening  för ytterligare information. Dessa kurser finansieras av FPA .

Nyttig information:

Cancerföreningarna:

Se också sociala medier:

Facebook:        Österbottens cancerförening

Instagram:       botniacancer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.04.2021 Forskningsskötare