Gynekologisk cancer har sitt ursprung i de kvinnliga könsorganen. Gynekologiska cancertyperna är:

  • cancer i livmoderhalsen
  • cancer i äggstockarna eller äggledarna
  • cancer livmoderkroppen
  • cancer slidan
  • cancer i de yttre könsorganen

Gynekologisk cancer diagnostiseras genom undersökningar som rekommenderas av specialistläkare inom gynekologisk cancer.

Gynekologisk cancer behandlas med operation, strålbehandling och cytostatika. Cytostatika är mediciner som förstör cancercellerna. Cytostatikabehandlingen kan ges med dropp intravenöst eller som tablett/kapsel oralt.

Behandlingen kan bestå av en eller en kombination av flera behandlingsformer. Val av behandling beror på vilken cancerform det gäller och hur spridd cancern är.

De flesta patienterna inom regionen remitteras till Åbo universitets centralsjukhus (Åucs) avdelning för kvinnosjukdomar för kirurgisk behandling. En del operationer görs under robotstyrning för att öka precisionen och påskynda återhämtningen.

De flesta cytostatikabehandlingarna  ges vid Vasa centralsjukhus. Strålbehandlingarna ges i regel vid ÅUCS strålbehandlingspoliklinik, främst inre/riktad strålbehandling. Yttre strålbehandling ges också i Vasa vid strålbehandlingspolikliniken.

Uppföljningen efter avslutad behandling sker inledningsvis vid Vasa centralsjukhus och överflyttas i ett senare till primärhälsovården.

 

Läs mera här

Information om gynekologisk cancer (Gynekologiska cancerpatienterna i Finland)

Kvinnohuset (Hälsobyn)

Cancer i livmoderhalsen  (Terveyskirjasto, på finska)

Cancer i livmoderhalsen (Cancerorganisationerna, på finska)

Livmoderkroppscancer (Terveyskirjasto, på finska)

Livmoderkroppscancer (Cancerorganisationerna, på finska)

Äggstockscancer (Terveyskirjasto, på finska)

 

03.12.2020 forskningsskötare