En hjärntumör är en tumör inne i skallen. Hjärntumörer hör till kategorin tumörer i centrala nervsystemet. Tumörer i centrala nervsystemet  kan vara hjärn-, hjärnhinne- eller ryggmärgstumörer. Tumörer i centrala nervsystemet kan vara både godartade och elakartade.

Det första symptomet är vanligtvis ett epileptiskt anfall. Andra symtom kan vara nedsatt medvetandegrad, huvudvärk, illamående och kräkning. Symtomen beror på hur stor tumören är, var den är belägen och hur snabbt den växer.

Hjärntumören konstateras med hjälp av röntgenundersökningar, magnetundersökning och skivröntgen. Härefter tar kirurgen en provbit av tumören och patologen undersöker provet. På det här viset får man reda på vilken typ av tumör det rör sig om och avgöra vilken behandling som lämpar sig bäst.

Behandlingen av elakartade hjärntumörer är operation, strålbehandling och cytostatika. Cytostatika är mediciner som förstör cancercellerna. Cytostatikabehandlingen kan ges med dropp intravenöst eller som tablett/kapsel oralt.

Vårdplanen är alltid individuell.

 

Läs mera här

Information on hjärntumörer hos vuxna (Cancerpatienterna i Finland ry)

Centrala nervsystemets tumörer (Terveyskirjasto, på finska)

Hjärnhuset (Terveyskylä, på finska)

Hjärntumörer (Cancerorganisationerna, på finska)

 

 

03.12.2020 forskningsskötare