Med cancer i huvud- och halsområdet avses elakartade tumörer inom huvudet och halsens område med undantag för tumörer i ögonen, hjärnan och sköldkörteln.

Riklig alkoholkonsumtion och tobaksrökning utgör de största riskerna för denna form av cancer. Trots det använder inte alla som insjuknar alkohol eller tobak. Hos en liten del av patienterna uppkommer cancern från någon slemhinnesjukdom i munhålan.

Behandlingen av cancer i munnen eller svalget är krävande. Munnen och svalget är de områden med vilken man talar, sväljer och andas. Cancer eller dess behandling kan påverka munnens och halsen funktioner. Vid behov görs korrigeringsoperationer med vilka man försöker återställa munnens och svalgets utseende och funktion så bra som möjligt.

Cancern behandlas med operation eller strålbehandling. Vid behov i kombination med cytostatika. Cytostatika är mediciner som förstör cancercellerna. Cytostatikabehandlingen kan ges med dropp intravenöst eller som tablett/kapsel oralt.

Återhämtningen tar lång tid. Med rehabiliteringen strävar man efter är att patienten återfår sin funktionsförmåga och livskvalitet.

 

Läs mera här:

Cancer i huvud och halsområdet (Terveysportti, på finska)

 

07.12.2020 Forskningsskötare