Lungcancer är den näst vanligaste cancerformen hos män och den fjärde vanligaste hos kvinnor. Årligen insjuknar ca 2300 finländare i lungcancer.

Den vanligaste orsaken till lungcancer är tobaksrökning. Icke-rökare kan även insjukna i lungcancer, men detta är rätt ovanligt. Det kan finnas miljöfaktorer och faktorer i arbetsmiljön som ökar risken för lungcancer. Till exempel personer som blivit utsatt för asbest har en ökad risk att insjukna i lungcancer.

Ofta konstateras lungcancer med hjälp av lungröntgen, varefter fyndet undersöks närmare med datortomografi. En provbit tas för att fastställa typen av cancer.

Valet av behandling på vilken typ av cancer det gäller och hur utbredd den är. Patientens allmäntillstånd, ålder och eventuella andra sjukdomar påverkar också. Därför kan det finnas skillnader i behandlingen mellan olika patienter.

Behandlingen av lungcancer planeras i samråd mellan lungläkare, specialläkare inom cancersjukdomar och lungkirurg.  Cytostatika är mediciner som förstör cancercellerna. Cytostatikabehandlingen kan ges med dropp intravenöst eller som tablett/kapsel oralt.

Mesoteliom

Cancer i lungsäcken, mesoteliom, är en sällsynt form av cancer. Orsaken är oftast asbest.

 

Läs mera här

Lungcancer (Hälsobyn)

Lungcancer – en allvarlig sak (God medicinsk praxis)

Lungcancer (Terveyskirjasto, på finska)

03.12.2020 forskningsskötare