Sjukdomen konstateras oftast, när en patient uppsöker läkarmottagningen på grund av förstorade lymfknutar. De är i regel smärtfria och kan finnas på halsen, i armhålan, ovanför nyckelbenet eller i ljumsken. Dessutom kan feber, nattsvettningar, klåda eller viktnedgång förekomma.

Lymfatisk vävnad och lymfceller finns också i

 • mjälten
 • tonsillerna
 • magsäcken
 • brässen (som finns framför hjärtat)
 • tarmen
 • benmärgen

Det finns lymfceller överallt i kroppen. Därför kan lymfom uppkomma var som helst. Symtomen beror därför på var i kroppen lymfomet befinner sig.

Det finns ett flertal former av lymfom, men i allmänhet  indelas de i två huvudgrupper.

 • Hodgkins lymfom en ovanligare form, som fått sitt namn efter en engelsk cancerforskare.
 • Övriga lymfom kallas non-Hodgkins lymfom.

Lymfom behandlas med

 • cytostatika
 • biologiska läkemedel
 • strålbehandling
 • stamcellstransplantation

Cytostatika är mediciner som förstör cancercellerna. Cytostatikabehandlingen kan ges med dropp intravenöst eller som tablett/kapsel oralt. En del av behandlingen kan ges som injektion under huden.

Vårdplanen är alltid individuell.

Läs mera här

Lymfom (Terveyskylä, på finska)

Cancer i den lymfatiska vävnaden (lymfom) (Terveyskirjasto, på finska)

Lymfompatientens handbok (Suomen syöpäpotilaat ry, på finska)

Lymfom (Cancerorganisationerna, på finska)

03.12.2020 forskningsskötare